Aanmelden lidmaatschap

Het lidmaatschap bij de KBN loopt altijd per kalenderjaar. Online aanmelden kan digitaal of door het inschrijfformulier met pasfoto ingevuld te mailen aan info@kbn.nl.

Online aanmelden gemakkelijk kan digitaal! Aanmelden per post kan ook. Stuur het aanmeldformulier geheel ingevuld met een recente pasfoto naar:

Karate-do Bond Nederland
Haarbrug 14c
3751 LM Bunschoten-Spakenburg

Ben je lid geweest en er even tussenuit geweest? Dan kun je je herinschrijven. Vermeld dan je oude lidmaatschapsnummer op het aanmeldformulier, zodat we je precieze gegevens erbij kunnen zoeken.

Ter bevordering van een correcte afwikkeling accepteren wij alleen inschrijfformulieren waarbij de incassomachtiging is ingevuld en ondertekend.

Contributie

De contributie is een jaarbedrag dat geldt voor automatische incasso. De contributie wordt elk jaar in januari geïnd via onze ledenadministratie ClubCollect. Klik hier om meer informatie te lezen over onze ledenadministratie.

Mochten er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke gegevens ontvangen wij hiervan graag bericht. Het KBN-lidmaatschap is een jaarlidmaatschap. U kunt in de loop van het jaar lid worden en dan geldt uw lidmaatschap altijd t/m 31 december van het lopende jaar.

ClubCollect

Contributies 2022

Het Bestuur van de KBN heeft besloten voor 2022, net als voor 2021, geen contributieverhoging door te voeren. Wij denken dat dit gepast is in dit moeilijke Corona jaar. Ook in onze sport worden we tot op de dag van vandaag en ook zeker tot eind van het kalenderjaar met de gevolgen van het virus geconfronteerd. Er zijn twee uitzonderingen hierop, te weten het vriendenlidmaatschap en clubs met minder dan 10 leden aangesloten bij de KBN.

Met ingang van 1 januari 2022 bedragen de contributies  voor een lidmaatschap bij de Karate-do Bond Nederland als volgt:

Leeftijd Contributie 2022 (per 1 juli) KBN-paspoort
eenmalig
KBN-paspoort +
contributie 2022 (per 1 juli)
t/m 10 jaar €8,00 €13,00 €21,00
11 t/m 15 jaar €16,00 €13,00 €29,00
vanaf 16 jaar €21,25 €13,00 €34,25
Karateschool €142,00 n.v.t.
Vriend v/d KBN €5,00 n.v.t.

Dit zijn de prijzen die gelden voor betaling per Automatische Incasso. De contributie is altijd voor een heel jaar geldig, dus van 1 januari t/m 31 december. Bekijk hier het nieuwsbericht van het KBN bestuur over de contributies voor 2022 en de bijbehorende administratiekosten.

Aanmelden voor het KBN lidmaatschap gaat gemakkelijk door hier te klikken.

Automatische incasso of betaalverzoek

Dit zijn de prijzen die gelden voor betaling per Automatische Incasso. De contributie wordt in januari van het lopende jaar afgeschreven. Mocht u gedurende het jaar lid worden van de KBN, wordt de contributie in de eerste week van de volgende maand geïncasseerd. Betaalt u nog niet per automatische incasso? Download dan hier het machtigingsformulier. Bij betalingen per bankoverschrijvingen wordt het contributiebedrag verhoogd met €2,50.

De contributie is altijd voor een heel jaar geldig, dus van 1 januari t/m 31 december.

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op