Aanmelden lidmaatschap

Het lidmaatschap bij de KBN loopt altijd per kalenderjaar. Online aanmelden kan digitaal of door het inschrijfformulier met pasfoto ingevuld te mailen aan info@kbn.nl.

Aanmelden per post kan ook. Stuur het aanmeldformulier geheel ingevuld met een recente pasfoto naar:

Karate-do Bond Nederland
Ambachtsweg 12A
3953 BZ Maarsbergen

Ben je lid geweest en er even tussenuit geweest? Dan kun je je herinschrijven. Vermeld dan je oude lidmaatschapsnummer op het aanmeldformulier, zodat we je precieze gegevens erbij kunnen zoeken.

Ter bevordering van een correcte afwikkeling accepteren wij alleen inschrijfformulieren waarbij de incassomachtiging is ingevuld en ondertekend.

Contributie

De contributie is een jaarbedrag dat geldt voor automatische incasso. De contributie 2020 wordt zoals gewoonlijk in januari geïnd. Naast de vastgestelde indexering die jaarlijks wordt toegepast, zijn er ontwikkelingen die ervoor zorgen dat bovenop deze indexering een minimale aanpassing heeft plaatsgevonden.

Mochten er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke gegevens ontvangen wij hiervan graag bericht. Het KBN-lidmaatschap is een jaarlidmaatschap. U kunt in de loop van het jaar lid worden en dan geldt uw lidmaatschap altijd t/m 31 december van het lopende jaar.

ClubCollect

Automatische incasso

Dit zijn de prijzen die gelden voor betaling per Automatische Incasso. De contributie wordt eind januari van het lopende jaar afgeschreven. Mocht u gedurende het jaar lid worden van de KBN, wordt de contributie in de eerste week van de volgende maand geïncasseerd. Betaalt u nog niet per automatische incasso? Download dan hier het machtigingsformulier. Bij betalingen per acceptgiro wordt het contributiebedrag verhoogd met €2,50.

De contributie is altijd voor een heel jaar geldig, dus van 1 januari t/m 31 december.

Leeftijd Contributie 2020
vanaf 1 juli
KBN-paspoort
eenmalig
KBN-paspoort +
contributie 2020
t/m 10 jaar €8,00 €13,00 €21,00
11 t/m 15 jaar €16,00 €13,00 €29,00
vanaf 16 jaar €21,25 €13,00 €34,25
Karateschool €142,00 n.v.t.
Vriend v/d KBN €5,50 n.v.t.

Meer informatie of vragen?

Neem direct contact op