Yamato Karate do in Helmond is de dojo van Roland Daane. Hij runt deze Shotokan dojo samen met zijn vrouw Tamara en dochter Kimberly. Als men de website bekijkt, ziet men een opvallende lay out en kennelijk ook duidelijke visie op karate-do. Behalve het reguliere karate worden er ook speciale lessen gegeven aangepast aan ouderen. Daarnaast wordt er les gegeven in ‘Tai Ki Do’ dat haar wortels heeft in het chinese Tai Chi. Dat doen natuurlijk meer scholen maar op de website worden deze onderwerpen speciaal belicht.

In de lessen wordt natuurlijk ook onderscheid gemaakt op basis van leeftijd en graad. In dojo Yamato komt men alle leeftijden en niveau’s tegen. De lessen worden altijd gegeven door Roland waarbij leden met ervaring ook worden uitgedaagd om kleinere groepen te instrueren. Het accent ligt op traditioneel karate maar met gebruik making van moderne lestechniek en pedagogie.

Veilig Sportklimaat

Roland stelt terecht dat karate weliswaar een reputatie heeft van ‘hardheid’ maar dat de veiligheidseisen dermate hoog zijn dat er eigenlijk zeer zelden ongelukjes gebeuren. Diverse statistieken onderbouwen dat ook want in rangordes over ongevallen in sportverband staat karate allesbehalve hoog in die rankings: integendeel! Dojo Yamato heeft veiligheid beleid tot integraal onderdeel van haar karate lessen gemaakt, niet alleen door lesmethodiek maar ook door bijvoorbeeld het hebben van een vertrouwenscontactpersoon.

De individuele benadering is er een waar iedereen mag zijn wie ze zijn en waar iedereen welkom is. Dat sluit natuurlijk perfect aan op slogan’s als ‘Karate is voor Iedereen’ en actuele maatschappelijke thema’s over inclusiviteit en diversiteit.

Net als de KBN zelf kent dojo Yamato een beleid tegen pesten, een gedragscode, een aannamebeleid voor vrijwilligers, een intentieverklaring (preventie van seksuele intimidatie en ongewenst gedrag) en tot slot een vertrouwenspersoon.

De Tai-Ki-Do vorm waar ook les in wordt gegeven is een Japanse variatie op het Chinese Tai-Chi, en heel geschikt voor ouderen of mensen die vanwege verminderde mobiliteit op een gezonde manier fit willen blijven. Tai-Ki-Do is een vorm van Karate en sommige mensen noemen het ‘Tai-Chi 2.0’. Het verschil tussen Tai-Chi en Tai-Ki-Do is dat bij Tai-Chi een constante, vloeiende beweging bestaat terwijl bij Tai-Ki-Do kortere bewegingen worden uitgevoerd met een begin en een eind.

Valpreventie

Voor oudere leerlingen is valpreventie van vitaal belang. Yamato gelooft dat Tai-Ki-Do een perfecte sleutel is om de kans op vallen en blijvende negatieve effecten daarvan te verminderen. In de speciale lessen voor senioren staan balans, coördinatie en lichaamsbewustzijn centraal. De lessen zijn ontworpen om te helpen bij het opbouwen van kracht, flexibiliteit en het behouden van stabiliteit in het dagelijks leven. Karate houdt ouderen ook op hoge leeftijd fysiek fit en is tegelijkertijd een optimale hersentraining. Daarbij is karate een heel bijzondere uitdaging. Het voordeel van karate is de gelijktijdige training van zowel fysieke als mentale fitheid.

Samengevat kan men dojo Yamato een heel eigentijdse, moderne dojo noemen met een helder idee over hoe men karate-do kan beoefenen, ook aangepast op de doelgroepen. Tegelijk wordt waarde gehecht aan de oorspronkelijke vormen uit Shotokan karate-do.

Yamato –

Recente trainingstage in Engeland

Lees ook onze eerdere versies van “In the Spo(r)tlights”: