Deze maand zetten wij de spotlight op Shin Bu Ken in Meppel. Shin Bu Ken is opgericht in 1977 door Sensei Evert Baumgarten (5e dan, KBN). Evert Baumgarten was een Kyokushinkai karateka en sensei van het eerste uur in Nederland. Ook binnen het stijlplatform Kyokushinkai heeft hij altijd een prominente rol gespeeld tot aan zijn onverwacht overlijden in 2021. Vanaf dat moment, in april 2021, is sensei Lesley Snijder (4e dan, en erkend KBN karate docent) de nieuwe eigenaar en leraar van Shin Bu Ken. Samen met senpai Marcel Vermaning (2e dan) verzorgt hij nu de lessen bij Shin Bu Ken.

De doelstelling van Shin Bu Ken is de deelnemers karate aan te leren en het overbrengen waar de Kyokushinkai-filosofie voor staat: discipline, doorzetten, respect, zelfvertrouwen en effectieve weerbaarheid. We gaan ervan uit de oorspronkelijke waarden van karate zoveel als mogelijk te behouden en te handhaven.

Wij stimuleren onze leden te streven naar perfectie waarbij rekening gehouden wordt met ieders eigen lichamelijke mogelijkheden. Wij zijn tenslotte niet allemaal hetzelfde. Onze karateka’s de kern van karate aanleren en waar dit voor staat, zelfbewust te maken, zelfvertrouwen bij te brengen, respect voor de tegenstander bij te brengen, leren om te winnen én om te verliezen, discipline bijbrengen. Op deze manier kunnen leden zichzelf ook ontwikkelen en uiteindelijk sterker in hun schoenen komen te staan. Door de vele partneroefeningen en gezamenlijke examenoefeningen leren leden ook samen naar doelen te streven en deze te bereiken.

Door de karate training wordt men ook motorisch vaardiger en verkrijgt men steeds meer handigheid in de aangeleerde skills. Natuurlijk vind er dan ook een ontwikkeling op cognitief gebied plaats doordat karateka`s moeten nadenken over waar, op welk moment en in welke situatie ze de technieken voor gebruiken. Bunkai training speelt hier natuurlijk een grote rol.

Naast de fysieke training staat Shin Bu Ken ook stil bij de meer filosofische kant van karate: ‘de hand is leeg van alle slechte bedoelingen’. Karate is een gevechtskunst waar respect en eerbied voor de naaste een belangrijke rol speelt. Bij Shin Bu Ken zijn wij er van overtuigd dat zwarte band slechts in zeer bijzondere omstandigheden gebruik zal maken van zijn of haar karate kunde, bijvoorbeeld zoals in geval van zelfverdediging of om hulp te bieden aan een ander. Wij staan volledig achter de idee dat de eigenlijke bedoeling van karate niet de nederlaag van de tegenstander is, of eigen overwinning, maar de verbetering van het karakter van de beoefenaar (karateka).

Ben je benieuwd naar Shin Bu Ken Meppel? Neem dan een kijkje op de website.