Veel topsporters, waaronder onze eigen KBN top karateka’s, moeten vaak hun eigen trips en verblijfskosten financieren. De Karate-do Bond Nederland helpt deels in die financiering en probeert met sponsor deals (kleding, materialen) te ondersteunen maar uiteindelijk komt een groot deel van de kosten bij de sporters zelf terecht. Helaas geldt dit in Nederland zo voor de meeste topsporters en sportbonden.

Diverse karateka’s grepen dan ook al vaker naar andere methoden om te helpen financieren. Crowdfunding is er daar één van. In Nederland zijn momenteel ca. 10 crowdfunding organisaties actief, allemaal met hun eigen insteek. Een van de grootste en ook bekendste is het Yvonne van Gennip Talent Fonds (YVGTF). Een aantal KBN karateka’s heeft de weg hierheen al eerder gevonden. Let op: alleen talenten met een Belofte, NT, IT status (topsportstatus) komen in aanmerking voor Talentboek.

De KBN wordt vanaf 22 maart 2024 ‘Gouden Vriend’ van het Yvonne van Gennip Talent Fonds! Wij ondersteunen de werkwijze en doelen van deze organisatie van harte en willen zo ook laten zien dat wij dit soort (persoonlijke) crowdfunding initiatieven van onze topsporters een warm hart toedragen. 100% van de opbrengsten van het YVGTF Talentboek gaan naar talent!

In een later stadium (zomer 2024), zullen wij met deze organisatie een vervolggesprek voeren over andere en uitgebreidere opties om onze karate talenten te steunen. Daarover pas na de zomer meer informatie.

Vanaf vandaag vinden jullie het logo en de link naar het ‘YVGTF’ onderaan de KBN webpagina. Neem eens een kijkje op de website en kijk of je voldoet aan de voorwaarden om te mogen crowdfunden op Talentboek.