Zondag 18 februari vond er weer een centrale training van het Stijlplatform Kyokushinkai in Leusden plaats. Sensei’s Bert Slot, Erik Stok en Jaap de Vries verzorgden de trainingen met maar liefst 34 deelnemers. De opkomst was opmerkelijk hoog en dat is een positieve ontwikkeling te noemen. Als belangrijkste thema kwam: ‘ademhalingstechniek ondersteunend bij kata-uitvoering’ aan bod.

De warming -up werd uitgevoerd onder leiding van sensei Erik. Met tweetallen op rustige wijze je gehele lichaam gebruiken om krachtig te staan en te bewegen waarop je partner een tegenbeweging moet uitvoeren. Met deze oefeningen wordt het gehele spierstelsel in het lichaam gebruikt en komt het lijf op “temperatuur”. Daarna nam sensei Bert de training over met het eerdergenoemde thema en werd begonnen met het welbekende Sanchin no kata. (een extern ademhalings-kata). Sanchin wordt vaak vertaald als 3-delig gevecht (tussen lijf, geest en ademhaling): die drie aspecten moeten in het kata -alsof in een ‘flow’- samengaan.

Voorafgaand aan de oefeningen werd aangegeven dat bij technieken naar het lichaam toe in te ademen en bij technieken van het lichaam af uit te ademen. Tezamen met de bijbehorende standen bereik je dan de meeste efficiëntie in je technieken en totale uitvoering.

Velen onderschatten het belang en de ondersteuning van de ademhaling tijden het toepassen van de technieken. Het komt vaak voor, dat men bij het uitvoeren van technieken de adem inhoudt, waardoor men “op slot” komt te staan. Om dit te ondervinden werd in kihon vorm diverse dubbele technieken en standen uit diverse kata geoefend. Naast de uitvoering werd ook gevraagd in welke kata die desbetreffende techniek voorkomt. Want nadenken resulteert in scherp zijn!

Het derde deel van de training werd gebruikt om beoefende technieken en standen in één kata naar keuze te gebruiken. Hier toe werden de deelnemers in 3 groepen onderverdeeld: 3e, 4e en 5e dan-graadhouders bij elkaar met sensei Bert, alle 1e en 2e dan-graadhouders bij elkaar onder leiding van sensei Erik en alle niet dan-graadhouders bij elkaar onder leiding van sensei Jaap. De kata keuze in elke groep was vrij maar moest wel door de gehele groep worden gedragen. Opdracht was om gezamenlijk als groep de besproken technieken te beoefenen en als groep het kata synchroon te lopen. Het laatste werd een uitdaging.

Als afsluiting van de training werd gezamenlijk het kata Hachi Dan Kin gelopen. Dit kata komt voort uit de chinese stijl Ba Dua Chin (‘acht stukken brokaat’) en wordt vaak binnen het Kyokushinkai beoefend, zowel als warming up óf als cool-down.

Het was weer een intense training met spanning, ontspanning en plezier. De volgende centrale training is op zondag 7 april in Leusden. Tot ziens!

Cor Verhoeven