De Strijd der Elementen is een 4-jaarlijks toernooi georganiseerd door de KBN. Het is oorspronkelijk bedoeld als een soort ‘tussenstap’ of ‘opstap’ toernooi voor onervaren karate-jeugd. Zeg maar tussen de vanen toernooien en een NK in.

Omdat wij graag feedback ontvangen over dit toernooi, dat al weer 3 jaar bestaat, is besloten door middel van een enquête onder aangesloten scholen, onderzoek te doen naar hoe dit toernooi wordt ervaren. De mening van clubs, coaches is immers belangrijk voor de KBN en helpt ons, waar nodig, dit toernooi bij te schaven. De resultaten zijn inmiddels binnen, geanalyseerd en in het bestuur besproken.

De enquête werd direct, per email, aan alle KBN sportscholen verzonden. Daarnaast was er al een aparte email met feedback binnengekomen en zijn al vooraf gesprekken gevoerd met een andere deelnemende school. 23 scholen vulden de enquête in (13,5% van ca. 170 KBN-scholen) waarvoor dank. 19 daarvan doen, of deden, ook daadwerkelijk mee aan de Strijd der Elementen. In totaal doen er meestal zo`n 30 tot 35 clubs mee dus de response was hoog te noemen (ca. 60% van de deelnemende clubs). Daarmee is de betrouwbaarheid van de enquête hoog te noemen.

Reacties & feedback

Over het algemeen werd door de respondenten het bestaan van dit toernooi als positief ervaren (78,3%) maar werd daarnaast ook wat kritischer (maar constructieve) feedback gegeven. De gemiddelde waardering is een 7 voor de opzet en een 7,1 voor de spreiding van het toernooi. Dat is mooi maar laat tegelijk ook ruimte voor verbetering.

Een aantal scholen vinden het toernooi soms wat rommelig en te beperkt in deelname mogelijkheden voor jeugd. Ook werd een aantal maal benoemd dat er teveel ‘gevorderde jeugdkarateka’s’ meedoen; dat wordt als oneerlijk ervaren. De meeste scholen vinden de frequentie van 4 keer per jaar prima, en een kleine groep (3) zou best naar 5 of 6 keer per jaar willen gaan.

Bijna de helft van de deelnemende scholen levert scheidsrechters en/of vrijwilligers. Het is alleen niet duidelijk hoeveel dan precies. Inmiddels is wel breed bekend dat een tekort aan scheidsrechters en vrijwilligers de organisatie van welk toernooi dan ook, bemoeilijkt. Dat geldt voor de Strijd der Elementen, maar ook de zg. ‘OAV- en Vanen toernooien’ waarvan er in de afgelopen jaren helaas al een aantal zijn uitgevallen.

Op basis van deze enquête is de KBN nu aan het bekijken hoe wij al deze feedback mee kunnen nemen in de verbetering van de Strijd der Elementen. Daarover zullen wij in een later stadium natuurlijk meer melden!

Organisatie Vanen & OAV-toernooien

Voor wat betreft de organisatie van Vanen- en OAV toernooien ligt de bal bij clubs zelf. De KBN wil en kan daar graag faciliteren binnen de mogelijkheden die zij heeft. Ideaal is daar natuurlijk als clubs elkaar regionaal opzoeken en de organisatie dan samen aanpakken. Tot slot: als clubs zouden willen meehelpen aan de organisatie van de Strijd der Elementen kan er contact worden opgenomen met het bondsbureau. De KBN zou daar blij mee zijn!