De Karate do Bond Nederland heeft regelmatig contact met de overkoepelende nationale sportorganisatie NOC*NSF. Vanuit die organisatie wordt ons regelmatig om informatie gevraagd over bijvoorbeeld de KBN financiën, strategisch plan, visie, actieplannen, diversiteit en inclusiviteit etc etc. Achter de schermen gebeurt er op deze terreinen best veel.

Regelmatig is de NOC*NSF ook de initiator van actieplannen die raken aan maatschappelijke thema’s. Vanaf 10 januari start NOC*NSF een campagne over de 4 V’s voor sociale veiligheid in sport:

  • Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
  • Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
  • Verenigingsbrede Gedragscodes
  • Vakkundig opgeleide trainers/leraren/coaches e.d.

Deze vier onderwerpen zijn relevant voor zowel de sportbond zelf, als de aangesloten individuele verenigingen. Iedere aangesloten KBN-club of -platform heeft vaak al voorzien in deze onderwerpen, zo niet, dan zou dat zeker moeten gebeuren om de sociale veiligheid te bevorderen en te borgen. De KBN steunt dit initiatief graag! Via onderstaande buttons is meer informatie te vinden over diverse onderwerpen.

Calamiteitenplan

Gekoppeld aan o.a. een gedragscode kan men ook denken aan het hebben van een -breder- calamiteitenplan. Dat is een soort intern handboek waarin o.a. wordt opgenomen hoe een bonds- of clubbestuur dient te reageren bij calamiteiten. Welke procedure wordt gevolgd, wie heeft welke rol etc. Dit gaat een stuk verder dan alleen maar ‘112 bellen bij nood’.

Er zijn de afgelopen jaren in de Nederlandse sportwereld helaas meer dan voldoende voorbeelden te vinden van grensoverschrijdend gedrag binnen bond of club waar in eerste instantie de bestuurders geen raad mee wisten. Wees voorbereid op zo’n situatie. Realiseer dat ‘grensoverschrijdend gedrag’ kan variëren van ongewenste opmerkingen tot doodslag/moord binnen clubverband.

De KBN heeft als bond daadwerkelijk een calamiteitenplan, gericht op de eigen interne organisatie. Maar verenigingen die graag willen weten hoe zo’n plan er dan uitziet, kunnen natuurlijk contact opnemen. Wij delen dan graag de template van dit plan als voorbeeld.