Deze week heeft de KBN opnieuw, zoals ieder jaar, de facturen voor lidmaatschap van de KBN uitgestuurd. Het zou fijn zijn als u en uw leden deze facturen snel kunnen voldoen.

Zoals nadrukkelijk gemeld op de KBN website, en bij het lid worden van de KBN,: eventuele opzeggingen moeten door leden direct aan de KBN worden gemeld. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor uitschrijving bij de KBN. Opzeggen voor het volgende jaar kan tot 1 december van het lopende jaar.

Voorheen werden deze facturen met behulp van ClubCollect verzonden en geïnd, maar vorig jaar zijn wij overgestapt naar een ander systeem van AllUnited. Hoewel ClubCollect op zich goed functioneerde, kan AllUnited meer administratieve support bieden en beschikken zij over meer uitbreidingsmogelijkheden. Dat laatste is voor de KBN interessant omdat een volgende stap een KBN app voor op tablet en/of gsm zou kunnen zijn; daarmee zijn wij nu al enige tijd in een onderzoeksfase.