Beste leden van de Karatebond,

Met het einde van het jaar in zicht, wil ik graag een kerstboodschap met u delen.

De Karatebond is een vereniging die trots is op haar inclusieve karakter, waar iedereen welkom is die zich wil bezighouden om op een eerlijke en transparante wijze aan vechtkunstbeoefening te doen. Of het nu gaat om breedtesport in al haar vormen of topsport, wij staan klaar om iedereen te ondersteunen waar wij dat kunnen.

Als sportbond zijn we ook gebonden aan afspraken en regels, en we zullen de komende jaren sterker gaan inzetten op het versterken van een wederzijdse samenwerking. We geloven namelijk dat iedereen een ambassadeur kan zijn van het Karate en de Karatebond.

Samen kunnen we de toekomst van het Karate-Do waarborgen in onze samenleving. Laten we het mooie van onze sport uitdragen en de toegevoegde waarde voor de maatschappij elke dag opnieuw benadrukken, zowel binnen als buiten onze Dojo’s. Daar horen de Dojo Kun ook bij die we als bond dienen te blijven uitdragen.

Namens het bestuur wil ik jullie en al je dierbaren alvast fijne feestdagen toewensen en een gezond en voorspoedig 2024. Laten we samen blijven werken aan een sterke en verenigde Karatebond.

Met karategroeten,

Eddy Marques

Voorzitter KBN