Na een zorgvuldige evaluatie hebben Hayashi Sports en Karate-Do Bond Nederland besloten om hun langdurige samenwerking, middels de sponsoring, te beëindigen. Dit met ingang van 1 januari 2024.

Dit gezamenlijke besluit om het sponsoring te beëindigen komt voort uit strategische overwegingen. Zowel Hayashi als de KBN kijken met trots terug op een vruchtbare samenwerking gedurende de afgelopen zes jaar en zijn dankbaar voor de bereikte mijlpalen en de gedeelde sportieve successen. Hoewel deze samenwerking ten einde komt, blijven beide zich inzetten voor het Karate in Nederland.

Voor verdere vragen met betrekking tot dit bericht kan contact opgenomen worden met secretaris@kbn.nl.