NOC*NSF heeft haar workshops over Code Goed Sportbestuur en Vrijwilligersmanagement vernieuwd! Deze twee e-learnings kunnen gevolgd worden door het bestuur van sportclubs. Ze bieden informatie en praktische handvatten voor het goed en met plezier besturen van een club, en het aantrekken en enthousiasmeren van vrijwilligers. Een bestuurslid kan deze e-learnings alleen doen, of samen met een aantal bestuursleden. Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze e-learnings.

Code Goed Sportbestuur

De in 2023 herziene Code Goed Sportbestuur is een leidraad voor het besturen van een sportclub. De code biedt praktische richtlijnen voor goed sportbestuur. Dit draagt bij aan een sportklimaat waarin iedereen zich welkom voelt en met plezier kan sporten. Ook helpt de code om proactief na te denken over onveilige en oneerlijke situaties die kunnen voorkomen op een sportclub en hoe je daar als bestuur mee om kunt gaan. De code draait om vier belangrijke principes: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie.

Het volgen van de e-learning Code Goed Sportbestuur duurt gemiddeld één tot twee uur. De e-learning bestaat uit vijf onderdelen: 1. een zelfscan, 2. uitleg over de Code Goed Sportbestuur, 3. toepassing van de vier principes, 4. aan de slag en 5. een toolbox. Het afronden van de e-learning hoeft niet in één keer, het is mogelijk om vaker terug te keren en de vijf onderdelen los van elkaar te doen. De e-learning bevat video’s, best practices en oefeningen in de vorm van dilemma’s. Om de e-learning te starten, ga je naar de online omgeving Flowsparks. Daar kan een account worden aangemaakt om in de leeromgeving te komen en de e-learning te starten.

Vrijwilligersmanagement

Effectief vrijwilligersmanagement vormt de sleutel tot betrokken, actieve leden en een krachtige vrijwilligersorganisatie binnen de club. De e-learning vrijwilligersmanagement biedt praktische handvatten om een georganiseerd en enthousiast vrijwilligersteam te creëren. Deelnemers krijgen inzicht in wat huidige en potentiële vrijwilligers motiveert.

In de e-learning vrijwilligersmanagement wordt de huidige stand van zaken omtrent vrijwilligersmanagement geanalyseerd en mogelijke verbeterpunten aangedragen. Deelnemers krijgen een nieuwe kijk op taken en functies die cruciaal zijn voor het soepel laten draaien van de vereniging.

Je kunt zelf bekijken welke onderdelen interessant zijn voor jouw club. Elk onderdeel duurt ongeveer één uur. Het afronden van de e-learning hoeft niet in één keer; het is mogelijk om vaker terug te keren om verschillende onderdelen van de e-learning te doen. De e-learning start met een zelfscan van de club, gevolgd door drie onderdelen 1. vrijwilligers in kaart gebracht, 2. mensen in beeld en 3. vrijwilligersmanagement verankeren. Elk onderdeel wordt geïntroduceerd met een video, een interactieve oefening en een handige invultool. Om de e-learning te starten, ga je naar de online omgeving Flowsparks. Daar kan een account worden aangemaakt om in de leeromgeving te komen en te e-learning te starten.