Met ingang van 1 januari 2024 worden de contributies voor lidmaatschap bij de KBN als volgt:

Contributie-groep Contributie 2024 KBN-paspoort eenmalig KBN-paspoort + contributie 2024
T/m 10 jaar € 17,00 €13,75 € 30,75
11 t/m 15 jaar € 34,00 €13,75 € 47,75
Vanaf 16 jaar € 45,00 €13,75 € 58,75
Vereniging € 151,00
Vriend € 12,00
Scholen <10 leden €34,00 junior tarief per “missend” lid voor verenigingen met <10 KBN leden

In 2021 en 2022 hebben we geen contributieverhoging doorgevoerd. In lijn met vorig jaar hebben we besloten ook dit jaar een bescheiden contributieverhoging van 3% door te voeren. Hoewel wij allen nog altijd de gevolgen van de coronajaren dragen en zien, is er desondanks weer een bescheiden groei ingezet in ons ledenaantal. Dat is goed nieuws! Daarvoor danken wij alle bij de KBN aangesloten clubs, vrijwilligers en leden!

Anderzijds zien wij over de hele linie een aanzienlijke kostenstijging. Daarom zijn wij genoodzaakt deze tariefverhoging door te voeren. Wellicht ten overvloede willen wij melden dat t.o.v. andere vergelijkbare sportbonden de contributie van de KBN bescheiden is, zowel voor aangesloten sportscholen als voor leden.

In 2024 willen we meer inzetten op het ontwikkelen van activiteiten juist voor onze breedtesporters.
We willen opnieuw de “strijd der elementen” organiseren in het komende jaar en we gaan wederom clinics organiseren voor de grote groep leden die juist hier behoefte aan heeft. De bond zijn we samen en is van ons allemaal: dus als er specifieke ideeën zijn, neem graag contact met ons op.

In het Algemeen Reglement hebben wij destijds samen in de ALV met elkaar afgesproken dat iedere club minimaal 10 leden bij de KBN dienen te hebben aangemeld. Een deel van de clubs voldoet helaas nog altijd niet aan dit criterium. Voor ieder “missend” lid voor verenigingen met <10 KBN leden zal het junioren tarief in rekening worden gebracht, als bijdrage in de kosten van de gezamenlijke KBN activiteiten. Indien er behoefte is aan ondersteuning op het gebied van ledenwerving, neem dan contact op met het bondsbureau. Enkele scholen hebben wij dit jaar hier succesvol bij kunnen helpen.

All United

Gedurende 2023 zijn we relatief ongemerkt overgegaan op een nieuwe ledenadministratie genaamd All United (ook: Unify). Dit is een ledenadministratiesysteem dat wordt ondersteund via de Service Organisatie Nederland Sport (via NOC*NSF). Komend jaar willen wij dit systeem verder uitrollen waarbij o.a. naar een eigen KBN-app voor tablet en smartphone wordt toegewerkt.  Ook zullen er met de overstap naar Unify -zowel voor de verenigingen als voor de leden- extra tools beschikbaar komen. Hierover volgt in 2024 meer informatie!

Met sportieve groet,

Bestuur Karate-do Bond Nederland

Eddy Marques, Voorzitter
Ronald van Oostrom, Secretaris
Monique Jager-Smeets, Penningmeester a.i.
Curt Haagedoorn, PR & Marketing Communicatie