Joost Franken sensei plaatst regelmatig interessante zienswijzen op zijn Facebook account. Soms staan daar stukjes bij die interessant kunnen zijn voor een groter publiek: in zo’n geval neemt de KBN af en toe contact op met de auteur om te vragen of plaatsing voor een breder karate-publiek akkoord is. Hieronder een interessant artikel over ‘trainingspartners’. Veel leesplezier!

Het werken met een goede trainingspartner is een groot genoegen voor elke gevechtskunstenaar. Het is enerzijds alsof je vleugeltjes krijgt, omdat alles zo lekker gaat.

Anderzijds maakt dezelfde trainingspartner het je soms, of in mijn geval wat vaker, een stuk moeilijker. Het is alsof je plotsklaps geen vleugeltjes meer hebt en veel niet meer werkt. Zoals een vlinder zich een weg uit z’n cocon moet worstelen, zo brengt die trainingspartner je in contact met zwakheden, onvolkomenheden en weerstanden die in jezelf leven (fysiek, mentaal, emotioneel en soms zelfs spiritueel). Toch doet die goede trainingspartner dit alles vanuit het grootste respect én de behoefte om aan jou dienstbaar te zijn. Hij helpt jou met dit alles in je groei- en ontwikkelingsproces.

Nou ontmoet je in een dojo soms ook andere trainingspartners. Mensen waarmee alles wat je doet mislukt. Hoe frustrerend ook, dit vraagt zelfonderzoek. Voel je sowieso al weerstand om met die persoon te werken? Zo ja, wat haalt deze persoon in jou naar boven? Is er onderling geen afstemming omdat de ander vele malen groter of kleiner is of sterker of in een ander tempo beweegt? Heeft de ander in jouw ogen teveel bewijsdrang? Wat doet dat vervolgens met jou?

Een goede trainingspartner kan dus eigenlijk iedereen zijn. Ook degene bij wie alles mislukt of waarbij je zelfs boos wordt. Juist dan heb je mogelijk te maken met een geweldige partner.

Een aantal suggesties om goede trainingspartners van elkaar te zijn:

 • Zie elkaar als coach en coachee
 • Zorg eerst voor afstemming in jezelf en daarna met elkaar
 • Train eerst zonder kracht en snelheid
 • Zorg dat flow tussen elkaar ontstaat
 • Als het loopt voeg dan kracht toe maar zorg dat het blijft werken
 • Voeg snelheid toe maar ook hier geldt, de techniek moet intact blijven
 • Blijf in harmonie met jezelf en de ander (keep the pace)
 • Bouw tussendoor (verbale) evaluatiemomenten in en vertel elkaar wat je nodig hebt of waar je specifiek op wilt trainen
 • Werk ook eens met meerdere partners tegelijk zodat je ook je gewaar zijn op de omgeving traint
 • De oefenpartner kan ook symbool staan voor een karaktereigenschap, een overtuiging of emotie
 • Laat je oefenpartner ook eens met een wapen aanvallen
 • Laat je oefenpartner ook eens andere aanvallen maken dan alleen stoten of trappen (diverse pakkingen, klemmen of zelfs knijpen, haren trekken, spugen, krabben, schelden)

De lijst met suggesties is onuitputtelijk maar de essentie is en blijft de afstemming. Als die er is én blijft dan kan iedere oefenpartner de juiste voor je zijn.

Veel trainingsplezier!

Joost Franken
20 augustus 2023
Bron: Facebook