Onlangs plaatste Sydney Leijenhorst sensei een mooi artikel op Facebook. Inhoudelijk raakt dit stuk aan een al lang bestaande en nog altijd actuele, interessante discussie: evolutie in het karate do. Over evolutie in gevechtskunsten in het algemeen en karate in het bijzonder is al heel veel geschreven en de meningen lopen nog altijd behoorlijk uiteen.

Een bewerking van dit stuk is met goedkeur van de auteur hieronder te lezen!

‘Old School’ versus ‘New School’

Het integreren van de zogenoemde ‘old school’ en ‘new school’ is een van de meest interessante bezigheden van mijn levenspad. Het is boeiend en luistert nauw. Zowel in het Okinawa Goju ryu karate als ook in andere tradities. Voor mij een hele interessante, plezierige en altijd voortdurende reis.

Dat wil overigens niet zeggen dat ik mijn traditionele karate do lessen afwissel met mechanische trainingssessies op fitness-machines, karateka`s moderne mindfullness meditatie aanleer of mijn traditionele lessen afwissel met blokken MMA of Kickboksen. Dat zou eerder eclectisch (hybride) zijn en niet integrerend. Voor mij is dat een groot verschil.

Het pad waar ik in geloof en dat mij deugd doet, is om de principes en waarden van ‘old school’ karate do verder te ontdekken, deze te eren, te delen en ze tot volle bloei te brengen. Daarnaast kijk ik waar ze overlappen en verder ontwikkeld of verrijkt kunnen worden met aspecten van ‘new school’. En hier bedoel ik niet alleen ‘new school’ gevechtskunsten maar ook moderne wetenschap, onderwijsmethoden, psychologie etc.

Als voorbeeld: op de eerste foto ziet men een klassieke loopoefening, gebruik makend van traditionele ademhalingsoefeningen en een manier van lopen waarbij het lichaam volgens een bepaald patroon wordt vastgezet (‘chinkuchi’) c.q. gestabiliseerd. Dit is gerelateerd aan de ademkracht vorm ‘sanchin kata’. Oorspronkelijk werd dit gedaan met de traditionele kruiken (foto 2) maar hier wordt dit gedaan met een moderne afvoerpijp, gevuld met water. Het gebruik van de ‘slush pipe’ levert hele uitdagende oefening op voor je balans en centrale spiergroepen – ‘core muscles’ – en dit draagt bij aan de meer traditioneel gewenste effecten van de beoefening van sanchin kata.

Foto 1

Foto 2

Op dezelfde wijze, toen dit mij ooit werd gevraagd, ontwikkelde ik ooit een basis-curriculum voor het grondgevecht voor de IOGKF, waarbij ik gebruik maakte van traditionele kaki-e oefeningen [traditionele worsteloefeningen] en kata bewegingen (foto 3 & 4), aangevuld met elementen uit mijn Judo en MMA jaren.

Foto 3

Foto 4

En zo is het altijd al geweest met tradities: ze ontwikkelen voortdurend van binnenuit (intrinsiek) en passen zich aan, aan een veranderende context – omgeving, cultuur, tijdsgeest, enz. Als deze evolutie zorgvuldig plaats vindt dan leidt dit niet tot ‘verwatering’, maar tot ‘ontwikkeling’. Soms lopen mensen echter vast in een soort ‘fundamentalisme’ of verliezen ze zich juist in de snoepwinkel van mogelijkheden  van deze moderne tijd [eclecticisme]. In het eerste geval verharden de bindende principes tot bevroren vormen, in het tweede geval lossen ze juist op en ontstaat een potpourri. In die gevallen is het evenwicht tussen hard (‘go’; behouden) en zacht (‘ju’; vernieuwen) verloren geraakt.

Deze integrerende oriëntatie is altijd al een leidend principe geweest binnen de IOGKF. Al in 1991 verklaarde sensei Moro Higaonna, toen de hoogste technisch en filosofisch leider van het IOGKF, in de statuten (‘Hoshin’) dat: “To expand on and improve our technique it is beneficial to study other martial art forms and even other sports. example, boxing, wrestling, judo, aikido, Chinese martial arts, kick boxing and so on.” [Bron] Deze ‘hoshin’ geeft met name aan het belang van het voortstuwen van onze traditie in haar puurste vorm.

Deze richtlijnen worden binnen het IOGKF nog altijd door velen gevolgd en ik probeer dat net zo te doen.

Deze benadering, waar ik zelf ook in geloof en plezier aan beleef, sluit dus geenszins andere zaken uit. Het gebruiken of opnemen van aspecten uit bijvoorbeeld MMA, moderne psychologie m.b.t. flow states, wetenschappelijke ideeën over krachttraining of de meest recente ontdekkingen uit de neurologie zijn allemaal mogelijk en in potentie zinvol. Het kan zonder dat er een soort ‘supermarkt’ ontstaat met bijv. 30 soorten pindakaas, 15 verschillende puddinkjes, etc. en makkelijk de weg kwijt raakt. Het is als kiezen voor het runnen van een delicatessen winkel, die eisen stelt aan kwaliteit, zijn eigen stijl behoud en filosofie volgt, eigen keuzes maakt en waar men tegelijk nieuwsgierig blijft naar de nog onontdekte juweeltjes die nog kunnen opdoemen en passen binnen de eigen filosofie, waarden, normen en doelen.

Op dezelfde manier heeft het bestuderen van diverse andere traditionele disciplines zoals qigong, Tibetaans yoga, Boeddhistische meditatie mij geholpen om de inhoud van het karate helderder te zien  en hoe deze eventueel nog kan verdiept, verheldert en verfijnt kan worden.

Ik hoop uiteindelijk een lang leven te mogen genieten omdat er nog zoveel te ontdekken valt en plezier valt te beleven. Laten wij dat vooral samen doen!

Sydney Leijenhorst

09/09/23 Facebook