In deze Taiko dit keer een stuk van een relatief nieuwe, groeiende KBN vereniging: Shidoshi-do uit Purmerend. Hieronder een ingezonden, enthousiast stuk van Antonio Vonk sensei, waarin hij pleit voor het aanmelden als vrijwilliger bij de KBN of bij aangesloten scholen. Zonder vrijwilligers geen bond, geen vereniging, geen sport: zij zijn inderdaad cruciaal. Op dit moment is hij bezig met de planning en organisatie van een nieuw vanen toernooi. Het zou mooi zijn als hij daarbij de hulp en samenwerking krijgt van bijv. 1 of 2 andere dojo`s uit zijn regio!

Ik ben Antonio Vonk, KBN Rijkserkend Leraar Karate-do en heb mijn eigen karate-school in Purmerend, waar ik zelf drie avonden per week lesgeef. Bij de laatste Algemene Leden Vergadering van de KBN d.d. 18 december 2022, deed het KBN bestuur aan de aanwezige KBN scholen/ leraren wederom een zeer dringende oproep en vraag om vrijwilligers. Alle leuke karate activiteiten zoals cursussen, karate stages/ clinics en verschillende Karate toernooien die de KBN tegenwoordig regelmatig voor KBN-leden organiseert, kan de KBN alleen blijven organiseren met behulp van (veel meer) vrijwilligers.

De ernst en de noodzaak hiervan kwam bij mij dit keer goed binnen waarbij ik mijzelf direct ook het volgende afvroeg: hoe kan ik bij mijn eigen karateleden en ouders van jeugdleden vragen om zich als vrijwilliger bij een activiteit bij de KBN aan te melden, als ik als leraar van mijn karateschool zélf niet eens het goede voorbeeld geef? Dat kan natuurlijk niet!

Vanuit die gedachten heb ik tijdens diezelfde ALV nog bij het KBN bestuur kenbaar gemaakt dat ik voortaan ieder jaar minstens 2x als vrijwilliger bij een activiteit zal gaan helpen. Dat lijkt weinig, maar als van elke KBN aangesloten karateschool één of twee (of meer) mensen ook 2x per jaar als vrijwilliger bij een activiteit zouden gaan helpen, is de KBN in één klap uit de brand! Om het goede voorbeeld te geven voor de karateleden en ouders van jeugdleden van mijn karateschool, heb ik woord gehouden en heb ik op 2 april 2023 als vrijwilliger een hele dag geholpen bij de Strijd der Elementen Cup – Aarde.

De vraag naar vrijwilligers is bij de KBN echt heel groot en nu ik zelf een keer als vrijwilliger heb geholpen, zag en voelde ik ook waar je het voor doet: voor de jeugd en iedereen die het Karate in Nederland een warm hart toedraagt. Na een dag te hebben geholpen heb ik met mijn eigen ogen gezien hoe ontzettend veel vrijwilligers er nodig zijn voor bijv. de Strijd der Elementen Cup en heb ik ook gezien hoe hard deze vrijwilligers allemaal hun best doen om daar iedere keer weer een mooi, leuk en strak georganiseerd toernooi van te maken!

Ik wil via deze weg dan ook graag een oproep doen aan alle collega leraren van de KBN aangesloten karatescholen: geef net als ik het goede voorbeeld aan je eigen karateleden en ouders van jeugdleden van jouw karateschool, om ze vervolgens daarna ook te kunnen (blijven) stimuleren om zich bij de KBN aan te melden als vrijwilliger! Als vrijwilliger kan je altijd per activiteit zelf kiezen welke rol/ taak je die dag wilt gaan vervullen.

De KBN heeft de kennis, de ervaring, de vakkundigheid, de materialen en de financiële slagkracht om ieder jaar weer veel leuke activiteiten te organiseren voor ons KBN-leden, maar kunnen dat niet blijven doen zonder de vele vrijwilligers die toch echt van de KBN aangesloten karatescholen moeten komen. Ik zelf draag daar voortaan ieder jaar een steentje aan bij en zal binnen mijn eigen karateschool ook zoveel mogelijk vrijwilligers voor de KBN proberen te werven. Jullie komen als vrijwilliger de KBN daarom toch óók helpen?

Oss!

Antonio Vonk

Antonio is een recent opgeleide KBN erkende leraar, 3e dan Shotokan en ontving zijn lerarendiploma op 19 maart 2023 uit handen van KBN voorzitter Eddy Marques. Veel van zijn leerlingen en hun ouders waren daar ook bij aanwezig door wie hij nog eens extra in het zonnetje werd gezet met bloemen en cadeau’s. Voor meer informatie over zijn sportschool, kijk op: Shidoshi-do | Shotokan Karate-do Purmerend