Beste karateliefhebbers,

We hebben kortgeleden een NOS uitzending gezien waarin er gedeeltes uit een onderzoek van het Mulier Instituut werd gepresenteerd over dopinggebruik in de vechtsport. Op basis van de uitingen die zijn gedaan in deze uitzending en in het onderzoek, hebben we als Bond ons genoodzaakt gevoeld om het Mulier Instituut hierover te benaderen. De KBN heeft haar reactie over dit onderzoek hieronder verwoord. Het Mulier instituut heeft daarop een schriftelijke reactie gegeven aan ons, dat hieronder te lezen is.

Met sportieve groet,

Eddy Marques
Voorzitter Karate-do Bond Nederland

Reactie Bestuur KBN

De uitkomsten van het onderzoek van het Mulier Instituut aangaande dopinggebruik bij vechtsporters is voor wat betreft Karate (Karate-do Bond Nederland) onvoldoende representatief. Er zijn onvoldoende deelnemers vanuit de karatesport die aan dit onderzoek hebben deelgenomen. Ook wordt er in het onderzoek geen onderscheid gemaakt in leden en niet leden van de KBN. Daarom herkent de KBN zich dan ook niet in de uitkomsten en conclusies van dit Mulier Instituut onderzoek voor wat betreft de karatesport.

Reactie Mulier Instituut

Bij het onderzoek dat is uitgevoerd naar middelengebruik in de kracht- en vechtsport was de groep vechtsporters relatief klein. Deze groep bestond uit beoefenaars van negen verschillende soorten vechtsport. Van alle deelnemende vechtsporters deed slechts 14% aan karate (n=71), waardoor het niet mogelijk is om eenduidige conclusies te trekken over deze specifieke groep. We onderschrijven dan ook de reactie van de KBN dat de resultaten uit het onderzoek onvoldoende representatief zijn om uitspraken te kunnen doen over beoefenaars van karate.