Beste leden, vrienden en karateka’s van de KBN,

De feestdagen aan het einde van het jaar, vooral Kerst en Oud & Nieuw, zijn voor veel mensen ook een periode van reflectie. Terugkijken op het afgelopen jaar of nog verder. En hoewel festiviteiten, gezelligheid, lichtjes en lampjes, cadeautjes, luxe etc. de overhand lijken te hebben, staan wij toch vaak ook even stil bij gebeurtenissen uit dit jaar, mensen die ons zijn ontvallen, de ellende van anderen, strijd en conflict in landen, de vreselijke oorlog, dichtbij, in Oekraïne.

Ook kunnen wij nu wel zeggen dat de ‘covid pandemie’ achter ons ligt. Al is deze ziekte allerminst verdwenen, noch zal die waarschijnlijk ooit verdwijnen. De brokstukken van die jaren worden wij nog steeds mee geconfronteerd, op allerlei vlakken maar zeker ook op sportief gebied. Dat geldt voor de meeste sportbonden, -verenigingen en clubs in Nederland en ook voor de Karate-do Bond Nederland en haar leden.

Het is goed om vanuit reflectie positief vooruit te kijken. Dit jaar was ook een jaar van herstel: een langzaam toenemend ledenaantal, meer toernooien, mooie sportieve resultaten en zicht op verdere groei en verbetering op gebied van het Nederlandse Karate. Wij verwachten deze lijn in 2023 door te kunnen trekken en kijken positief naar het komend jaar! Daar zetten wij ons als bestuur en bondsbureau keihard voor in. Maar dat kunnen wij tegelijkertijd niet zonder de hulp, inzet en positieve benadering van al onze aangesloten verenigingen en leden. De KBN dat zijn wij namelijk allemaal en Karate is voor iedereen!

In tijden van tegenspoed ziet men vaak mensen en opstaan die de schouders eronder zetten, anderen helpen, oplossingen bedenken en het positieve zoeken. Dat zijn de sterren die stralen. Dat zijn jullie: sportschoolhouders, karateka’s, scheidsrechters, vrijwilligers en ouders. Laten wij dat komend jaar blijven doen! Desondanks kunnen wij best wat meer hulp gebruiken: dus trek eens iemand in je omgeving aan het jasje: kom helpen!

Samen in de dojo elkaar helpen ontwikkelen, verbeteren, elkaar steunen. Het streven naar integriteit, respect voor anderen, loyaliteit naar elkaar, beleefdheid, medeleven met anderen en de moed om dit ook allemaal te doen. De Budo gedachte die toch moet overheersen in het Karatedo mag leidend voorbeeld zijn voor vele mensen.

Het bestuur wenst alle KBN leden, hun gezin, familie en vrienden mooie feestdagen en nu alvast een gelukkig en gezond 2023!

Met sportieve groet,

Eddy Marques
Voorzitter KBN