In 2015 heeft de KBN de eerste stappen gezet om een I- & Para Karate platform te ontwikkelen. Inmiddels bestaat dit platform al weer een aantal jaren en willen we graag de volgende stappen zetten.

In de ontwikkeling van dit platform hebben diverse mensen uit de Karatedo-wereld de afgelopen jaren een rol gespeeld. Hun bijdrage was belangrijk bij het opzetten en vormgeven van dit platform. Zowel de lijnen van het I(nclusief-) als Para Karate werden en worden gevolgd. Hierbij is o.a. gekeken naar ontwikkelingen destijds in België en de beleidslijnen van de KBN en de WKF.

De afgelopen jaren hebben onder andere Budoschool Kai Sei in Zoetermeer en Fudoshin Roermond, met een aantal heel succesvolle I- & Para Karateka, ouders, begeleiders en coaches, grote stappen gezet op dit terrein. De KBN probeert waar mogelijk te ondersteunen, o.a. in de contacten met NOC*NSF inzake Para-Karate.

De KBN vraag met nadruk andere sportscholen in Nederland zich te melden als ze belangstelling hebben in de verdere ontwikkeling van het I- & Para Karate platform. Dat kan zijn met algemene vragen, de wens om actief bij te dragen aan dit platform, of bijvoorbeeld vragen over aanvullende opleidingen voor vrijwilligers en/of scheidsrechters.

Om het Para Karate platform verder en beter te ontwikkelen is verbreding nodig met deelname van meer Karate verenigingen in Nederland. Daar zijn wij allen, KBN, para-karateka`s, scholen, vrijwilligers etc bij gebaat! Help de KBN en het I- & Para Karate platform te doen groeien!

Wil je meer informatie over het I- & Para Karate platform? Neem dan contact op met het KBN Bondsbureau.