Met grote verslagenheid heeft het nieuws ons bereikt dat de Olaf Tergau is overleden. Olaf is helaas na een ziektebed overleden. Het platform Shotokan en overige Karateka’s zullen Olaf erg missen als zeer betrokken KBN lid en KBN leraar.

Het KBN bestuur wenst de familie en de vrienden van Olaf heel veel sterkte toe in het verwerken van dit verlies.