Al jaren bestaat er een nauw contact tussen de Karate-do Bond Nederland en NOC*NSF. Dat kan gaan over NOC*NSF beleidslijnen, financiën of over door de NOC*NSF geïnitieerde acties. Een van de recente speerpunten van NOC*NSF en de betrokken sportbonden is het creëren van een positieve sportcultuur. Want sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport, zéker op een jonge leeftijd, is het fundament voor een leven lang sporten. Wij zijn blij te kunnen melden, en met jullie te delen, dat de KBN meermaals door NOC*NSF wordt genoemd als een sportbond die streeft naar een positieve sportomgeving. Daar zijn wij trots op en geeft aan dat wij goede manier bezig zijn.

De afgelopen jaren heeft het merendeel van de sportbonden gewerkt aan een plezierig en veilig sportklimaat. Ook het Nationaal Sportakkoord draagt hieraan bij. Via het deelakkoord Positieve Sportakkoord is voor iedere sportbond de mogelijkheid ontstaan om aanpassingen door te voeren die bijdragen aan een positieve sportcultuur. Sportbonden die aan de slag zijn gegaan met een positieve sportcultuur hebben zich gefocust op (een aantal van) deze thema’s:

  1. Aanpassen van huidige spelregels voor meer sportplezier en positieve benaderen van rangen en standen
  2. Aanpassen van aanbod voor de jeugd t.b.v. meer spelplezier
  3. Het bewaken en handhaven van een ondergrens bij sportclubs voor een positieve sportcultuur
  4. Het bevorderen van een positieve sfeer op de sportvereniging, vooral gericht op sportbestuurders en ouders
  5. Het bevorderen van het pedagogisch en didactisch handelen van de trainer-coach

De informatie en de brochure zijn te vinden op de volgende pagina: Positieve sportcultuur – NOCNSF.