Het lijkt ons goed kort de achtergrond van het keurmerk nog een keer met elkaar te delen. Na de introductie van het KBN keurmerk hebben meerdere KBN scholen direct positief gereageerd en dit keurmerk al verkregen. Omdat wij ook een aantal vragen over het keurmerk ontvingen, willen graag nog eens een nadere toelichting geven.

Een keurmerk is een investering in kwaliteit. De KBN heeft, in navolging ook van diverse andere sportbonden zoals de Judo Bond Nederland, Boksbond Nederland en de Taekwondo Bond Nederland, dit additioneel instrument voor clubs ontwikkeld omdat wij als bestuur er van overtuigd zijn dat kwaliteit een absolute meerwaarde is. Het kan de clubs helpen in bijvoorbeeld contacten met gemeente, leden, ouders van jeugdleden en andere belanghebbenden. Als vereniging maak je heel duidelijk dat je als club nadrukkelijk en aantoonbaar voor een kwalitatief goede en veilige Karate-beoefening staat.

Er bestaat al vele jaren een onmiskenbare, algemene trend in de Nederlandse sportwereld, het bedrijfsleven en de maatschappij van het ontwikkelen en gebruiken van keurmerken. En zoveel wordt er niet eens gevraagd voor het Keurmerk: de inspanning is bescheiden.

  • Aangesloten bij KBN en contributie betaald

  • Ingeschreven bij Kamer van Koophandel

  • Voldoen aan wetgeving AVG

  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van bestuursleden, leraren, assistent leraren en VCP

  • Alle leden aanmelden bij de KBN

  • Respectvolle omgang met leden

  • Bevoegde leraren

  • Dojo op orde

  • Veiligheid en gezondheid (gedragsregels, VCP, ongevallen registratie)

Het keurmerk gaat dus verder dan alleen een VOG. Met alles wat de afgelopen jaren in de Nederlandse sport is gebeurd, en breeduit in de nationale media wordt vermeld, is het een naar onze mening een duidelijke pré het keurmerk te hebben.

De kosten zijn beperkt: deze bedragen EUR 50. Dat is bescheiden en dit keurmerk is ook geen verdienmodel van de KBN. Het KBN bestuur is van mening dat een investering in kwaliteit zich op langere termijn voor iedereen en met name voor de clubs uitbetaald. Wij moedigen dan ook onze verenigingen van harte aan hieraan mee te doen!

Onze verzekeraar heeft dit ook onderkent. Op basis van zijn expertise schat de verzekeraar de kans op schadeclaims van clubs die hun zaken kwalitatief goed op orde hebben dan ook lager in. Om die reden krijgen KBN clubs met het keurmerk een korting op de verzekeringspremie. Meer informatie over de verzekeringen via de KBN is te lezen via deze link.