Met ingang van 1 januari 2023 bedragen de contributies voor een lidmaatschap bij de Karate-do Bond Nederland als volgt.

Contributie-groep Contributie

2023

KBN-paspoort

Eenmalig

KBN-paspoort

+ contributie 2023

T/m 10 jaar € 16,50 €13,39 € 29,89
11 t/m 15 jaar € 33,00 €13,39 € 46,39
Vanaf 16 jaar € 43,75 €13,39 € 57,14
Vereniging € 146,50
Vriend € 12,00
Scholen <10 leden €33,00 junioren tarief per “missend” lid voor verenigingen met <10 KBN leden

Na de Corona jaren 2021 en 2022 waar géén contributie verhoging werd doorgevoerd, is besloten voor 2023 een bescheiden verhoging van 3% door te voeren. Hoewel wij allen nog altijd de gevolgen van deze twee voorgaande jaren dragen en zien, is  weer een bescheiden groei ingezet in zowel ledenaantallen.  Dat is goed nieuws. Daarvoor danken wij de bij de KBN aangesloten clubs, vrijwilligers en leden!

Anderzijds zien ook wij over de hele linie een kostenstijging. Daarom zijn wij genoodzaakt deze tariefverhoging door te voeren. Wellicht ten overvloede willen wij melden dat t.o.v. andere vergelijkbare sportbonden de contributie van de KBN bescheiden is, zowel voor aangesloten sportscholen als voor leden.

In 2023 willen we meer inzetten op het ontwikkelen van activiteiten juist voor onze breedtesporters. De “strijd der elementen”  staat opnieuw op de wedstrijd kalender voor het komend jaar, en we willen ook meer clinics aanbieden voor de grote groep leden die juist hier behoefte aan heeft. De bond zijn we overigens samen en is van ons allemaal: dus als er specifieke ideeën zijn, neem graag contact met ons op.

In het Algemeen Reglement hebben wij destijds samen in de ALV met elkaar afgesproken dat iedere club minimaal 10 leden bij de KBN dienen te hebben aangemeld. Een deel van de clubs voldoet helaas nog altijd niet aan dit criterium. Voor ieder “missend” lid voor verenigingen met <10 KBN leden zal het junioren tarief in rekening worden gebracht, als bijdrage in de kosten van de gezamenlijke KBN activiteiten. Indien er behoefte is aan ondersteuning op het gebied van ledenwerving, neem dan contact op met het bondsbureau. Enkele scholen hebben wij dit jaar hier succesvol bij kunnen helpen.

ClubCollect

Veruit de meeste leden hebben de email adressen in ClubCollect geregistreerd en betalen ook de contributie direct na ontvangst van de contributie nota. Dank daarvoor! Er gaat hier gelukkig heel veel goed. Maar wij verzoeken de resterende groep ook via automatische incasso of iDEAL te betalen en dit ook tijdig te doen. We hebben hier samen als KBN-organisatie belang bij!

Kijk voor een stappenplan over het toevoegen of wijzigen van gegevens zoals een e-mailadres en betalen via ClubCollect op onze website.

Met sportieve groet,

Bestuur Karate-do Bond Nederland

Eddy Marques, Voorzitter

Ronald van Oostrom, Secretaris

Joost Grundeken, Penningmeester

Curt Haagedoorn, PR & Marketing Communicatie