Zoals bij de onlangs gehouden Algemene ledenvergadering aangekondigd, zal onze huidige penningmeester, Joost Grundeken, uiterlijk 30 juni 2023 aftreden.

Voor de Karate-do Bond Nederland (KBN) is de penningmeester een belangrijke speler in het bestuur.
Een gezond financieel beheer is de basis van iedere organisatie en dus ook voor de KBN.

Het Bondsbestuur vergadert ongeveer eenmaal per maand online of op het bondsbureau. Daarnaast vindt twee keer per jaar een Algemene ledenvergadering plaats. Als penningmeester zijn er afzonderlijke contacten en netwerkbijeenkomsten waar je aanwezig bent. Denk hierbij aan overleg met de accountant en bij NOC*NSF.

Profiel

De afgelopen jaren is veel gerealiseerd op het gebied van finance en control. De cijfers zijn zwart en helder. De dagelijks administratie is uitbesteed aan een externe partij en de rapportages zijn goed, daarbij ondersteund door het Bondsbureau. Processen zijn de afgelopen jaren geautomatiseerd en vereenvoudigd. De penningmeester is voor additionele analyse en maakt trends duidelijk en inzichtelijk. Hij of zij is de smeerolie vanuit cijfers tussen bestuur, bureau, verenigingen en NOC*NSF. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

De penningmeester

 • is schatbewaarder èn bestuurder
 • zorgt voor een helder financieel beleid
 • zorgt voor analyse en trends en is toekomstgericht
 • is een besluitvaardige teamspeler en een echte verbinder
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, met een goede mix van luisteren / halen en brengen
 • houdt er een transparante en integere werkwijze op na
 • onderschrijft het belang van een inclusieve sportbond in al haar geledingen en sportuitingen
 • staat garant voor een duidelijke en efficiënte rolverdeling tussen bondsvergadering, bestuur en de uitvoerende organisatie
 • heeft affiniteit met sport/karate
 • beschikt over voldoende tijd en energie om de functie uit te oefenen
 • heeft humor en relativeringsvermogen
 • minimaal HBO+ werk- en denkniveau.

De benoeming vindt plaats door een besluit van de Bondsvergadering. De zittingstermijn bedraagt drie jaar met een mogelijkheid tot tweemaal een herverkiezing. De huidige penningmeester is nog enige tijd betrokken en zorgt voor een goede overdracht waarbij er de tijd is om ingewerkt te worden en je alles eigen te maken.

Aanbod

Een mooie rol in de Nederlandse sport. De functie is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed op basis van de regeling onkostenvergoeding bestuursleden.

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan een mail naar het KBN Bondsbureau voor meer informatie.