De Karate-do Bond Nederland wil haar medeleven betuigen aan allen die zijn getroffen door de verschrikkelijke situatie rondom de oorlog in Oekraïne. Zij verkeren in grote angst en onzekerheid. Wij geven graag onze leden de gelegenheid om de Oekraïners te helpen! Stichting Vluchteling heeft Giro 999 geopend vanwege de oorlog in Oekraïne. Met jouw donatie draag je bij aan noodhulp voor vluchtelingen daar waar dit het hardst nodig is.

“De KBN deelt het standpunt van NOC*NSF en spreekt ook zijn afschuw uit over de inval in Oekraïne en veroordeelt het brute geweld dat daarbij wordt gebruikt. Oekraïne en zijn inwoners verdienen alle steun, ook van de sportwereld”, Eddy Marques – KBN voorzitter