Op 27 februari vonden examens plaats voor onze opleiding tot Leraar Karate-do. De aanwezige cursisten hebben de examens organiseren van een activiteit, coachen bij een wedstrijd en het lesgeven behaald! Ook werden twee diploma’s uitgereikt aan cursisten van de voormalig opleiding tot Assistent Leraar en Leraar Karate-do niveau 4.

Examens Leraar Karate-do

14 cursisten volgen de opleiding tot Leraar Karate-do, het hoogste niveau van de KBN opleidingen. Op 27 februari organiseerden de cursisten, als onderdeel van hun opleiding, een interne wedstrijd en een clinic van Dimitra Limneos. Bij deze activiteiten werd het onderdeel organiseren van een activiteit en het coachen bij een wedstrijd getoetst. Daarnaast deden twee cursisten examen voor het onderdeel lesgeven en het aansturen van een assistent. Alle aanwezige cursisten zijn geslaagd voor deze onderdelen! Een deel van de cursisten mochten het diploma reeds in ontvangst nemen, de andere cursisten zullen eerst de overige opdrachten nog afronden.

Diploma Assistent Leraar en Leraar Karate-do KSS4

Op 27 februari kregen Rob Timmermans en Ferdinand Felix ook hun diploma’s uitgereikt. Ferdinand is recentelijk geslaagd voor zijn opleiding tot Assistent Leraar Karate-do. Rob Timmermans heeft de opleiding tot Leraar Karate-do (KSS4) afgerond. De trainer-coach 4 (KSS4) opleiding is, conform de KSS richtlijnen, een opleiding die de trainer-coach opleidt tot het trainen en coachen van talenten en selecties, waarbij de nadruk ligt op het leveren van maatwerk en het maximaliseren van prestaties. Wij feliciteren de heren van harte met het behalen van het lesgeefdiploma!