Gelukkig mogen we weer binnen sporten! Dat betekent ook dat het weer mogelijk is om de KBN opleidingen te starten. Op 6 februari 2022 starten we met de eerstvolgende opleiding, te weten de opleiding tot Dojo Assistent. Aansluitend zal worden gestart met de opleiding tot Assistent Leraar Karate-do. Beide opleidingen vinden plaats in Amersfoort.

Dojo Assistent

Bij de opleiding tot Dojo Assistent focussen we op het assisteren bij trainingen of activiteiten. Je leert onder andere het behalen van een doelstelling op basis van een beginsituatie, zorgen dat de les loopt, en diverse spel en warming-up vormen. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Introductie Didactisch Model Karate en de didactische driehoek
 • Veiligheid en Organisatie
 • Werken aan verbinding
 • Eenvoudige leerhulp
 • Focus op het element: de les ‘loopt’

Assistent Leraar

Bij de opleiding tot Assistent Leraar wordt er gefocust op het assisteren bij activiteiten, begeleiden bij wedstrijden of vaardigheidstoetsen, en het geven van trainingen of lessen. Je leert onder andere het werken met het Didactisch Model Karate, het werken met een lesvoorbereidingsformulier, zorgen dat de les lukt en het uitvoeren van trainingen op basis van een lesvoorbereiding van de hoofdleraar. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Didactisch Model Karate
 • Focus op het element: de les ‘lukt’
 • Feed-up
 • Feedback-Feed-Forward
 • PPODKI
 • 4C’s

Aanmelden

Je kunt je nog steeds aanmelden voor deze opleidingen! Meer informatie over de opleidingen en het inschrijven is te vinden op onze website.