Er is een nieuw platform toegetreden tot de KBN, te weten het Inclusief Karate (I-Karate). Dit platform is voor iedereen met een beperking of stoornis in de breedste zin van het woord, waarbij een regulier danexamen niet tot de mogelijkheden behoort. Denk hierbij aan karateka’s met een verstandelijke, visuele of fysieke beperking, karateka’s in een rolstoel of karateka’s met ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Het Para Karate, het topsport onderdeel, valt ook onder dit platform.

De KBN is heel blij dat dhr. Alex Janssen zal toetreden tot het DAC als platformvertegenwoordiger van het I-Karate.