De Karate-do Bond Nederland heeft op dit moment meer dan 7000 actieve karateka’s. De ene karateka neemt graag deel aan wedstrijden of traint voor het KBN danexamen, de ander wil graag meer leren over onze prachtige sport. Ons doel is om een mooie agenda samen te stellen, waarbij er voor iedere stijl, karateka en regio leuke karate activiteiten op de planning staan. Nu het einde van het jaar nadert, maken we graag de eerste activiteiten voor volgend jaar bekend!

Wedstrijden

De volgende wedstrijden staan inmiddels gepland in Nederland:

 • 27 februari: KBN Vanencompetitie West, Amsterdam
 • 6 maart: Benelux Open, Amsterdam
 • 27 maart: The Open Pepper Cup, Zwolle

Clinics

Ook worden er diverse leuke clinics en workshops ingepland voor alle karateka’s. Een greep uit de onderwerpen:

 • Kata = Kumite, van vorm naar toepassing
 • Karate voor ouderen
 • Martial bewegingsfundamenten
 • Bewegingsprincipes van karate
 • Wedstrijdkarate
 • Karate voor mensen met een beperking
 • Zelfverdediging en weerbaarheid
 • Karate voor kinderen

Danexamens

Twee keer per jaar organiseert de Karate-do Bond Nederland de landelijke danexamens. Tijdens de danexamens kunnen karateka’s vanaf 12 jaar examen doen voor een zwarte band. In 2022 zal het eerste KBN danexamen plaatsvinden in het weekend van 11 en 12 juni 2022 bij Sporthal de Sypel te Harderwijk.

(Bij)scholingen

De KBN organiseert opleidingen tot karateleraar. De opleidingscyclus tot karateleraar start bij de opleiding tot Dojo Assistent. Daarna volgt de opleiding tot Assistent Leraar, en als laatste de opleiding tot Leraar Karate-do. Deze opleidingen staan in 2022 gepland:

 • Februari 2022: Start opleiding tot KBN Dojo Assistent
 • Maart 2022: Start opleiding tot KBN Assistent Leraar
 • 2e helft 2022: Start opleiding tot KBN Leraar Karate-do

Inschrijven voor de opleidingen kan nog steeds! Klik hier voor meer informatie over de opleidingen en het inschrijven.

De KBN is ook van plan om verschillende (online) inspiratiesessies en bijscholingen te organiseren in samenwerking met NOC*NSF Academie voor Sportkader. Denk hierbij aan het themagericht coachen van bepaalde doelgroepen, een veilig sportklimaat, of het trainen van karateka’s met een beperking.

Houd voor een volledig overzicht van alle activiteiten onze kalender in de gaten!