Op vrijdag 12 november was wederom een persconferentie over de coronamaatregelen. Vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur geldt een gedeeltelijke lockdown tot in ieder geval zaterdag 4 december. De andere maatregelen die zijn aangekondigd:

  • Evenementen kunnen plaatsvinden van 06.00 uur tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats. En met een maximum van 1250 personen per ruimte.
  • Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet toegestaan. Verder is alle sport toegestaan.

Verder blijven de reeds aangekondigde maatregelen van kracht. Dat betekent dat het CTB verplicht blijft bij de georganiseerde binnensportbeoefening vanaf 18 jaar. Hieronder valt alle binnensportbeoefening op een sportlocatie of -accommodatie.

Uitzonderingen op de CTB regel zijn vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie en professionele sporters.

Karate activiteiten vanaf 13 november

Met de nieuwe maatregelen mogen sportactiviteiten gelukkig wel doorgaan, alleen betekent het dat er helaas geen publiek op de tribunes mag plaatsnemen. Het bestuur van de KBN heeft besloten dat het NK Karate wel doorgaat! Het NK Karate vindt plaats op 27 en 28 november in het Landstede Sportcentrum te Zwolle. Op deze manier willen we alle karateka’s die hard hebben getraind de afgelopen periode, toch de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de Nederlandse kampioenschappen. Inschrijven voor het NK kan nog t/m 19 november via Sportdata.

Helaas mogen ouders, familieleden en enthousiaste fans niet op de tribune kijken bij dit NK. Speciaal voor hen zullen wij voor elke tatami een livestream opzetten, zodat alle wedstrijden toch live te volgen zijn! Meer informatie hierover volgt t.z.t. via onze website.

Het is nog onzeker of deze maatregelen ook nog gelden bij de KBN danexamens op 12 december. Het bestuur van de KBN heeft besloten dat, mochten deze regels nog van kracht zijn op zondag 12 december, het KBN danexamen door zal gaan. Wij hopen hiermee het grote aantal examenkandidaten die zich reeds hebben aangemeld toch een prachtig danexamen te kunnen bieden, conform de geldende coronamaatregelen.

Coronatoegangsbewijs

Het is de afgelopen week gebleken dat de controle van het coronatoegangsbewijs (CTB) op sportlocaties lastig is. Naleving van deze maatregelen is van het grootste belang, maar wij snappen de complexiteit. Sportbonden hebben in samenwerking met NOC*NSF extra tools ontwikkeld voor de controle op de CTB’s. Deze posters, richtlijnen en uitingen zijn hier te downloaden.

Meer informatie