Vandaag start Centrum Veilige Sport met een inspiratiecampagne voor VOG. Wij vinden het belangrijk dat onze sportscholen hun vrijwilligers stimuleren om een VOG aan te vragen.
Vrijwilligers op de club kunnen er gratis een aanvragen als de vereniging is aangemeld voor de gratis VOG-regeling voor vrijwilligers. Het is een van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op agressie, intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen.

Voordelen van een VOG

 • Meer zekerheid over (nieuwe) vrijwilligers
 • Draagt bij aan sociale veiligheid binnen de vereniging
 • Veilig gevoel voor leden, ouders en/of verzorgers
 • Signaal van de club: we vinden veiligheid belangrijk
 • Door overheid erkend
 • Geen kosten aan verbonden

Voorwaarden

Verenigingen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen om deel te nemen aan de Regeling Gratis VOG. De voorwaarden voor iedere sportvereniging:

 • De vereniging heeft vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Vrijwilligerswerk is werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.
 • De vereniging hanteert een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Bij voorkeur laat je als club in het beleid zien hoe jullie vrijwilligers informeren over dit beleid. Zorg ervoor dat je bij aanmelding het omschreven beleid kunt uploaden of kunt aantonen door een link naar het beleid op jullie website.
 • Je moet voor je vrijwilligers niet vanuit andere wet- of regelgeving een VOG ontvangen.
 • De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft dus een KvK-nummer.
 • De vereniging moet eHerkenning 2+ hebben om, als jullie zijn toegelaten tot de Regeling, gratis VOG’s klaar te kunnen zetten voor jullie vrijwilligers. De vrijwilligers hebben een DigiD nodig om een gratis VOG aan te vragen.

Aanvragen

 1. Ga naar gratisvog.nl en meld je vereniging aan. Verwijs naar de gedragscode, het aannamebeleid en de vertrouwenscontactpersoon van jouw club. De kans op goedkeuring is groter als je twee van de drie goed hebt geregeld en de leden daarover hebt geïnformeerd.
 2. Het CIBG, een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beoordeelt de aanvraag. Als er informatie ontbreekt of er vragen zijn over de aanmelding, krijg je een verzoek om aanvullende informatie. Het CBIG heeft acht weken de tijd om de aanvraag te beoordelen. Bij goedkeuring ontvang je een e-mail met de vervolgstappen.
 3. Vraag E-herkenning 2+ aan voor je club. Dit is een online identiteit voor je vereniging, die je nodig hebt om de gratis VOG’s klaar te zetten.
 4. Zet per vrijwilliger een VOG klaar met het juiste screeningsprofiel, zodat alleen de risico’s gecheckt worden die voor de functie van belang zijn.
 5. Daarna logt de vrijwilliger in met Digi-D, rondt de aanvraag af en geeft akkoord.
 6. De vrijwilliger ontvangt de VOG en overhandigt deze aan de vereniging. De vereniging checkt of de VOG echt is, geeft deze weer terug en registreert dat de vrijwilliger een VOG heeft.