Met ingang van 1 januari 2022 bedragen de contributies voor een lidmaatschap bij de Karate-do Bond Nederland als volgt.

Contributie-groep Contributie

2022

KBN-paspoort

Eenmalig

KBN-paspoort

+ contributie 2022

T/m 10 jaar € 16,00 €13,00 € 29,00
11 t/m 15 jaar € 32,00 €13,00 € 45,00
Vanaf 16 jaar € 42,50 €13,00 € 55,50
Vereniging € 142,00
Vriend € 10,00
Scholen <10 leden € 16,00 jeugd tarief per “missend” lid voor verenigingen met <10 KBN leden

Het Bestuur van de KBN heeft besloten voor 2022, net als voor 2021, geen contributieverhoging door te voeren. Wij denken dat dit gepast is in dit moeilijke Corona jaar. Ook in onze sport worden we tot op de dag van vandaag en ook zeker tot eind van het kalenderjaar met de gevolgen van het virus geconfronteerd. Er zijn twee uitzonderingen hierop, te weten het vriendenlidmaatschap en clubs met minder dan 10 leden aangesloten bij de KBN.

In het Algemeen Reglement hebben we samen in de ALV met elkaar afgesproken dat iedere club minimaal 10 leden bij de KBN dienen te hebben aangemeld. Een deel van de clubs voldoet helaas niet aan dit criterium. Clubs met minder dan 10 leden aangesloten bij de KBN, gaan met ingang van 2022 het jeugd tarief betalen voor elk “missend” lid. De KBN kan de betreffende verenigingen helpen om aan de verplichting te voldoen, zij ontvangen hierover bericht. Het vriendenlidmaatschap gaat van €5,50 naar €10,00 per jaar, om het bedrag meer in lijn te brengen met de voordelen die kunnen worden gerealiseerd.

ClubCollect

Veruit de meeste leden hebben de email adressen in ClubCollect geregistreerd en betalen ook de contributie direct na ontvangst van de contributie nota. Dank daarvoor! Er gaat hier gelukkig heel veel goed. Maar wij verzoeken de resterende groep ook via automatische incasso of iDEAL te betalen en dit ook tijdig te doen. We hebben hier samen als KBN-organisatie belang bij!

Om dit verder te stimuleren zijn de volgende administratiekosten in 2022 van toepassing, die wij in rekening zullen brengen bij de leden:

  • Versturen contributieberichten en betaalverzoeken per mail of telefoon: Gratis (2021: gratis)
  • Versturen contributieberichten en betaalverzoeken per brief: €1,45 (2021: €1,45)
  • Betalen per bankoverschrijving: €2,50 (2021: €2,50)
  • Storneringskosten: €1,00 (2021: €1,00)
  • Administratiekosten tweede herinnering: €5,00 (2021: €5,00)
  • Administratiekosten derde herinnering: €5,00 (2021: €5,00)
  • Administratiekosten WIK-brief: €10,00 (2021: €10,00)

Kijk voor een stappenplan over het toevoegen of wijzigen van gegevens zoals een e-mailadres en betalen via ClubCollect op onze website.

Met sportieve groet,

Bestuur Karate-do Bond Nederland

Eddy Marques, Voorzitter
Ronald van Oostrom, Secretaris
Joost Grundeken, Penningmeester