KBN voorzitter heeft de erkenning tot Leraar Karate-do uitgereikt aan Mario Gommel aan Rob Quant!

Tijdens de Dutch Open for Youth heeft KBN voorzitter Eddy Marques een bondserkenning uitgereikt aan de heren Mario Gommel en Rob Quant. Met dit diploma zijn zij bondserkend Leraar Karate-do, en daarmee bevoegd leraar. Ook sensei Konno, Special Advisor van de KBN, was hierbij aanwezig.