Begin deze maand lanceerde de alliantie Sporten en bewegen de campagne “Welkom in de Sport”. Deze campagne is speciaal om het belang van een inclusieve sportclub te benadrukken. Ruim 700.000 Nederlanders voelen zich altijd nog niet welkom in de sport , terwijl verenigingen zich hier vaak niet van bewust zijn. Juist sportclubs kunnen die drempels wegnemen en ervoor zorgen dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen.

Inclusiecheck

Ook de KBN benadrukt de inclusieve sport! Wij nodigen onze sportverenigingen uit om te kijken naar welke kansen zij kunnen aangrijpen om nog meer mensen welkom te heten. Doe de inclusiecheck op weeswelkomindesport.nl en kijk hoe inclusief de vereniging (al) is! In de check staan vragen zoals ‘is het bestuur van jouw club divers en representatief? en ‘is de accommodatie voor iedereen toegankelijk’? Op basis daarvan krijgen sportverenigingen een advies over welke stappen ze nog kunnen zetten en hoe ze kunnen bijdragen om sporten en bewegen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken.

De alliantie

De alliantie Sporten en bewegen voor iedereen zet zich in om het werkveld bewust te maken van de mogelijkheden en belemmeringen die er vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie zijn om te gaan sporten en bewegen.