Op 1 oktober 2021 wordt het Nationaal Doping Reglement (NDR) aangepast. Het NDR is gebaseerd op de Wereld Anti Doping Code, opgesteld door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).

WADA heeft recentelijk de Dopingautoriteit laten weten dat er enkele artikelen aangepast dienen te worden om volledig te voldoen aan de eisen van de Code. Daarom zijn de artikelen 59 en 60 gewijzigd om het reglement Code-compliant te maken. Daarnaast zijn wat tekstuele verbeteringen doorgevoerd. Deze wijzigingen betreffen geen verzwaring van de verplichtingen van de sporters, maar zijn vooral procedureel van aard.

Daarom is de NDR vernieuwd en op onze website geplaatst. De bijbehorende bijlagen (de WADA-dopinglijst; de Dispensatiebijlage 2021 en de Whereabouts-bijlage 2021) zijn ongewijzigd.

Het vernieuwde reglement en de bijbehorende bijlages zijn ook via deze link te bekijken.