Met oog op het EJK 2022 hebben wij het voornemen om verschillende meetmomenten te gebruiken in het kwalificatietraject om uiteindelijke de EJK kata & kumite selectie te bepalen zoals we gewend zijn de afgelopen jaren. Helaas was het door de coronasituatie onmogelijk om dit voor het aankomende EJK 2021 ook te handhaven.

Er zijn verschillende toernooien voorgesteld om te gebruiken als meetmomenten welke begin augustus besproken zullen worden tijdens het kaderoverleg topsport. Aangezien de Banzai Cup (4 september, Berlijn, Duitsland) en de Lion Cup (25 september, Luxemburg) op deze lijst staan en deze toernooien, normaal gesproken, snel vol zijn is er besloten deze alvast te communiceren als ‘voorlopig meetmoment’ voor kumite. Dit zodat sporters zich tijdig voor de toernooien in kunnen schrijven / laten schrijven door de clubs en deel kunnen nemen aan deze meetmomenten. De Banzai Cup wordt ook een meetmoment voor de u21 kumite karateka’s. Zij dienen zich in te schrijven in de senioren categorieën.

De overige meetmomenten en de voorwaarden behorende bij het kwalificatietraject zullen in de loop van augustus gecommuniceerd worden.

Let wel op dat inschrijven en deelnemen aan deze toernooien op eigen initiatief plaatsvindt en de KBN (achteraf) niet aansprakelijk gesteld kan worden mocht er door (corona)omstandigheden niet deelgenomen kunnen worden aan het betreffende toernooi.

Update 1: eerst werd gecommuniceerd dat de Banzai Cup & Lion Cup meetmomenten zijn voor kumite. Inmiddels is de Banzai Cup ook vastgesteld als meetmoment voor kata. 

Update 2: begin augustus is de Banzai Cup ook toegevoegd als meetmoment voor de u21 kumite sporters.