De Karate-do Bond Nederland is zowel nationaal (via de aansluiting bij NOC*NSF) als internationaal (via de aansluiting bij de WKF) verplicht om een dopingreglement hebben dat voldoet aan de World Anti-Doping Code (Code). Dit gebeurt door het vaststellen van het Nationaal Dopingreglement (NDR).

Sinds 1 januari 2021 is een nieuw Nationaal Doping Reglement (NDR) van toepassing. Het NDR is gebaseerd op de Wereld Anti Doping Code. Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) is de opsteller van deze Code. De WADA heeft het NDR recentelijk getoetst, en geoordeeld dat het NDR op een anatal punten moest worden aangepast om volledig te voldoen aan de eisen van de Code.

De belangrijkste wijzigingen

Het grootste deel van de wijzigingen in het NDR heeft geen of weinig consequenties voor de bond en/of de sporters. De meeste wijzigingen betreffen namelijk de relatie tussen de anti-doping organisaties onderling. Een voorbeeld hiervan is welke anti-doping organisatie de dopingcontroles mogen uitvoeren bij (inter)nationale evenementen, welke regels hierbij gelden en wat er gebeurd als de organisaties er onderling niet uitkomen en er bijvoorbeeld een beroep kan worden ingesteld.

Verder zijn er veel tekstuele wijzigingen gedaan in verband met de vertaling van de Engelstalige Code naar het Nederlands. De voorkeur van de WADA was om de tekst zo letterlijk mogelijk te vertalen. Dit heeft geleid tot heel veel wijzigingen die niet of nauwelijks inhoudelijke gevolgen hebben.

Als laatste heeft de WADA geïnstrueerd om expliciet te benoemen dat de Dopingautoriteit bepaalde taken en bevoegdheden op grond van de Code mag delegeren aan de sportbonden. Aangezien de taken en bevoegdheden op deze punten al bij de bonden lagen, hebben deze wijzigingen geen praktische gevolgen voor de bonden.

Meer informatie