Verenigingen kunnen via sportbonden en NOC*NSF een gratis VOG aanvragen. Elke sportvereniging die sporten aanbiedt voor kwetsbare doelgroepen (denk aan kinderen, sporters met een beperking of jonge topsporters) kan gebruik maken van de regeling ‘Gratis VOG’.

De KBN stimuleert het aanvragen van een VOG en is voornemens om een VOG verplicht te stellen voor het lesgevend kader van de bij de KBN aangesloten scholen. Een VOG is een eerste stap naar een veilig sportklimaat binnen de KBN.

eHerkenningsniveau

Per 1 juli 2021 verandert het benodigde eHerkenningsniveau om een VOG aan te vragen via de Regeling Gratis VOG. Tot en met 30 juni a.s. kan gebruik worden gemaakt van het eHerkenningsniveau 1 (EH1). Vanaf 1 juli heeft een vereniging hiervoor het eHerkenningsniveau 2+ (EH2+ nodig). Het aanschaffen van de EH2+ kost ongeveer €35,00 en hangt af van de leveranciersaanbieder. Een overzicht van alle leveranciers is hier te vinden.

Meer informatie

Er is veel informatie beschikbaar over het aanvragen van een gratis VOG en de eHerkenningsniveaus. Kijk voor meer informatie op: