Gisteravond om 23.30 uur is Shihan Jan Kallenbach overleden. We zijn enorm geschrokken van dit bericht. Een groot Budoka is ons nu ontvallen.

Shihan Jan Kallenbach heeft een bijzonder grote impact gehad op vele budoka in Nederland en daarbuiten. Naast dat hij een groot sportman was heeft Shihan Jan Kallenbach jarenlang onderwezen aan de ALO in Amsterdam, de lerarenopleiding van de KBN en in zijn eigen Dojo Shin-ShinBuken te Amsterdam. Internationaal werd hij veel gevraagd stages te verzorgen. In zijn eigen dojo was hij nog steeds dagelijks actief. Daarnaast heeft hij jarenlang altijd vol verve met niet aflatende energie diverse functies binnen de KBN vervuld.

Shihan Jan Kallenbach bracht altijd met veel positieve en inspirerende energie zijn boodschap over op anderen. Hij heeft vele budoka geïnspireerd om hun eigen kunnen en weg te ontdekken. Woorden schieten ons tekort om hem te beschrijven. We wensen namens de KBN zijn partner, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke periode.

Deze tekst is in afstemming met de familie geschreven.