Op dit moment is de aanvraagperiode voor de TASO over Q4 2020 (1 oktober t/m 31 december) geopend. De TASO regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties met minimaal 10% omzetdaling in Q4 van 2020 en minimaal €1500 financiële schade (doorlopende lasten).

Er is maar liefst €29 miljoen beschikbaar voor deze regeling, er is t/m vorige week ruim €8,3 miljoen aan compensatie aangevraagd. Dat betekent dat er nog veel budget beschikbaar is. We willen u daarom nogmaals op deze compensatieregeling wijzen.

TASO vs. TVL

Een aantal verenigingen heeft in eerste instantie een beroep op de TVL Q4 gedaan in plaats van de TASO, terwijl de TASO beter uitpakt. Met het ministerie van VWS is afgesproken dat deze verenigingen bij het aanvragen van de TASO kunnen invullen dat zij geen TVL hebben aangevraagd, waardoor ze voor de TASO in aanmerking kunnen komen. De verenigingen hebben tot het moment van vaststelling (september 2021) de gelegenheid om de TVL subsidie terug te storten.

Meer informatie

Alle informatie over de TASO regeling is te vinden op: