Goed nieuws met betrekking tot het Sportakkoord! Er is eenmalig 10 miljoen euro extra bij de gemeente beschikbaar gesteld vanuit VWS t.b.v. de lokale Sportakkoorden voor 2021. Dit betekent een verdubbeling van de uitvoeringsbudgetten per gemeente. Het geeft meer mogelijkheden om lokaal sportclubs te ondersteunen vanuit het lokale sportakkoord, bijvoorbeeld bij het heropstarten van activiteiten voor leden.

Wat is het Sportakkoord?

Met het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisatie, bedrijven en de gemeente, lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Van het lokale Sportakkoord wordt een actieplan gemaakt. Inmiddels zijn alle 344 lokale Sportakkoorden gereed: iedere sportclub kan op elk moment instappen en meedoen. Ook als je als club nog niet deelneemt.

Meer informatie over het lokale sportakkoord is te vinden op: