De WBTR staat voor Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen te verbeteren. Hier valt bijvoorbeeld onder het wettelijk vastleggen van taken en bevoegdheden, maar ook de aansprakelijkheid.

Wat houdt de WBTR in?

De wet is al meer dan 8 jaar in ontwikkeling, en volgt op verschillende incidenten die verenigingen en stichtingen kunnen schaden. De wet treedt in werking per 1 juli 2021.

Om te voldoen aan de WBTR moet je als vereniging aan de slag met de volgende thema’s:

  • Goed bestuur
  • Aansprakelijkheid van bestuursleden
  • Tegenstrijdig belang
  • Afwezigheid van bestuursleden
  • Meervoudig stemrecht
  • Toezicht
  • Bindende voordracht
  • Raadgevende stem
  • Statuten

Ondersteuning

Er zijn vanuit NOC*NSF verschillende organisaties die informatie en ondersteuning bieden op het gebied van de WBTR.

De IVBB/De Nederlandse Associatie:

Service Organisatie Nederland Sport i.s.m. Stichting Vereniging & Recht biedt:

De informatie op deze pagina wordt aangevuld met nieuwe informatie als deze beschikbaar is.