NOC*NSF heeft woensdag samen met alle sportbonden, Cruyff Foundation, Fonds Gehandicaptensport, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Sportkracht 12, Krajicek Foundation en het Platform Ondernemende Sportaanbieders in een aantal dagbladen een manifest gepubliceerd. Daarin roepen we het zittende kabinet op Nederland in beweging te brengen en de hele sportsector zo snel mogelijk weer te openen. En met tevens aan de toekomstige regering de oproep: laten we vooral ook voorkomen in plaats van alleen genezen.

Het is juist nu duidelijker dan ooit: sport en bewegen verdienen een centrale plek in ieders dagelijks leven.

De Karate-do Bond Nederland ondersteunt dit manifest. Als je weerbaarder wil zijn in een tijd als deze, is het van belang om over een gezonde geest en lichaam te beschikken. Sporten is daarom essentieel! Deel het manifest als je dit steunt, samen maken we een virtuele vuist!

Lees en of download het manifest hieronder.

Manifest NOC*NSF