NOC*NSF is de afgelopen periode nauw betrokken geweest bij verschillende initiatieven om verenigingen te ondersteunen bij het implementeren van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

NOC*NSF heeft geholpen bij de totstandkoming van het stappenplan dat IVBB heeft gemaakt om verenigingen te ondersteunen bij het implementeren van de WBTR. Ook is NOC*NSF zijdelings betrokken bij de dienstverlening die de Service Organisatie Nederland Sport heeft opgezet. De Service Organisatie Nederland Sport organiseert op 25 februari een webinar over de WBTR, speciaal voor sportverenigingen.

Introductie WBTR – webinar
De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen wil dat bestuur en besluitvorming binnen de vereniging goed is omschreven en vastgelegd. Wat betekent dit voor de sportbonden en de aangesloten verenigingen? Arthur van der Hoeff, van de Nederlandse Stichting van Vereniging en Recht, zal in dit webinar meer uitleg geven over de nieuwe wet en de bijbehorende vervolgstappen. Vervolgens is er een interactief gedeelte waarbij relevante vragen uit het veld worden behandeld.

Wanneer is het webinar?
Donderdag 25 februari a.s., start 14.30 uur, via Teams.

Agenda
Er zijn twee instapmomenten om deel te nemen:

14:30 – 14:55: uitleg nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen door Arthur van der Hoeff (voor degenen die niet in gelegenheid zijn geweest de link op YouTube van Arthur van der Hoeff te bekijken);
14:55 – 15.45: Een Q&A sessie nieuwe Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen, waarin wij vragen beantwoorden.

Aanmelden
Service Organisatie Nederland Sport organiseert deze gratis WBTR-webinar. Aanmelden voor deze WBTR-webinar via Teams kan via Sanne Meijer: sanne@nederlandsport.org

Het webinar wordt opgenomen zodat deze later gedeeld kan worden met de achterban.

Bekijk ook onderstaande YouTube video met uitleg nieuwe Bestuur Toezicht Rechtspersonen door Arthur van der Hoeff. Deze duurt ongeveer 23 minuten.