De overheid heeft verschillende regelingen in het leven geroepen om de schade veroorzaakt door corona (deels) te compenseren. Maar al die verschillende regelingen maken het voor sportverenigingen niet per sé overzichtelijker. Om clubs hier wegwijs in te maken staat sinds vandaag een speciaal interactief dossier online, samengesteld door sportbonden in samenwerking met NOC*NSF. In het dossier ‘Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub’ staat eenvoudig uitgelegd welke overheidsregelingen er zijn en ontdekken clubs voor welke regelingen ze wel en niet in aanmerking komen.

 Het dossier bevat in hoofdlijnen “De financiële keten van een sportclub” en laat zien welke financiële relaties er kunnen zijn tussen sporter, sportclub en sportbond en hoe die met elkaar samenhangen. De financiële compensatieregelingen van het Rijk zijn erop gericht om de schade te vergoeden voor concreet genoemde kostenposten. Daarom is het van belang dat sportclubs en sportbonden hier goed naar kijken voordat ze eventuele eigen afspraken of regelingen gaan maken over financiële compensatie. Want dat kan er onbedoeld toe leiden dat er sprake kan zijn van minder financiële compensatie uit de Rijksregelingen, zoals de TASO, TVS en NOW.  In het dossier wordt dat verder uitgelegd. 

 Bekijk hier het dossier ’Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub’  

 We streven ernaar de pagina steeds te actualiseren als er nieuwe regelingen of ontwikkelingen zijn. Vandaag zijn de wetteksten van de nieuwe TASO-Q4 en TVS-Q4 gepubliceerd in de Staatscourant, waarmee deze regelingen definitief zijn geworden. Deze tekst is hier te vinden. Volgende week zal de regeling publieksvriendelijk worden gepresenteerd op de website van DUS-I, het uitvoeringsloket. Van 19 februari tot en met 5 april kan daar compensatie via de TASO-Q4 worden aangevraagd. Het loket voor de TVS-Q4 is geopend van 9 maart tot en met 3 mei. Vanzelfsprekend passen wij de informatie in ons financiële dossier hier dan ook op aan.