Wisseling samenstelling Nederlandse Scheidsrechters Commissie (NSC)

Medio 2020 zijn diverse gesprekken gevoerd met een aantal KBN scheidsrechters. Aanleiding van deze gesprekken is enerzijds uitbreiding van de scheidsrechters commissie en om vernieuwing en verjonging te laten plaats vinden (deze ontwikkeling vindt momenteel ook plaats binnen de WKF) en anderzijds om tijdig invulling te geven aan een gedegen overdracht qua kennis en kunde.

Het bestuur van de KBN heeft daarom besloten dat per 01 januari 2021 de samenstelling van de NSC als volgt is:

  • Michel Edel, voorzitter
  • Jaap Smaal, vice voorzitter
  • Michelle Mertens, secretaris
  • Peter Lewerissa, commissielid
  • Ger Hofs, commissielid

We wensen het NSC en de scheidsrechters veel succes in 2021!

Meer informatie over onze scheidsrechters en de Nationale Scheidsrechters Commissie is te vinden op onze website.