Grote doelgroep, mooie kansen

De bevolkingssamenstelling verandert. De groep jeugd neemt af en de groep ouderen neemt toe. De kinder- en jeugdcategorie daalde van 3 naar 2 miljoen vanaf de 70-er jaren. Maar de ouderengroep (50+) steeg sindsdien van 3 naar 7 miljoen en is nu ongeveer de helft van de volwassen bevolking. Daarbij is ruim ⅓ van de 50-plussers de 70 gepasseerd. Tot 2050 of 2060 blijft de dalende jeugdlijn en stijgende ouderenlijn bestaan, zo verwachten de statistici.

Mensen blijven langer actief deelnemen aan de samenleving dan vroeger. Dit zorgt voor een hele nieuwe doelgroep voor sportclubs. Er zijn ouderen die gerust met nieuwe dingen starten, die je vroeger niet voor mogelijk hield, zoals martial arts. Hoewel veel clubs wel (beginners)groepen specifiek voor jeugd en jongeren hebben met dito inhoud, zie je maar weinig beginnersgroepen speciaal voor ouderen 50+ en 70+. Een gemiste kans!

Als je 50- en 70-plussers weinig tegenkomt op de sportclub zou je kunnen denken: “Ze kunnen het niet” of “Ze willen het niet”. Maar ”Ze kunnen en/of willen niet alles” komt meer in de buurt.

De redenen voor 50- en 70-plussers om te beginnen aan martial arts zijn sporadisch om aan wedstrijden deel te gaan nemen of voor de intensieve conditie- en krachttraining. Doelen zijn veel vaker gezondheid, evenwicht, lenigheid en weerbaarheid. Een beginnersgroep voor 50- en 70-plussers waarbij inhoud van de les wordt aangepast naar de mogelijkheden en beweegredenen van deze leeftijdsgroep, is een hele mooie kans nieuwe leden binnen de club te genereren. Welke club wil er nu niet groeien? Het wordt door sommige gemeentes en zorgverzekeraars zelfs gefaciliteerd.

Als je de karateles op die manier ”uitkleed” kom je bij de oorsprong op Okinawa: gezondheid en zelfbescherming, inclusief fysieke zelfverdediging. De juiste, persoonlijke selectie van simpele, maar effectieve bewegingen en standen, dat kunnen deze ouderen wel in les en leven. Het geeft ze de kans niet alleen in de les te trainen, maar ook thuis de oefeningen te herhalen.

Voor leraren die overwegen hun aanbod uit te breiden met 50-plus en/of 70-plus beginners is er komend jaar een tweedaagse applicatiecursus.

Kosten: €162,-

Wanneer? Zaterdag 29 mei en 12 juni 2021

Waar? Binnen- en buitenfaciliteit Sportcentrum Elhatri, Raedeckerstraat 11, 5623 EX Eindhoven

Meer informatie: info@kenkokempo.nl