Vanwege de COVID-19 zijn we allemaal in een uitzonderlijke situatie gekomen waarbij er geen of onvoldoende meetmomenten zijn om te kunnen selecteren voor de eindtoernooien EJK/ EK 2021. Voor het WK 2021 is het nog te vroeg om dezelfde conclusie te trekken. In verband met de onzekerheid of het meetmoment doorgaat en of het niveau nog wel toereikend is vervallen daarom ook de overgebleven meetmomenten. We zijn daarom genoodzaakt om op een andere wijze een keuze in selecties te maken voor deze twee eindtoernooien.

Zoals eerder aangekondigd zijn daarom de selectievoorwaarden voor kumite aangepast. Hier zijn de aangepaste selectievoorwaarden voor kumite voor het jaar 2021 te vinden.