De Karate-do Bond Nederland koestert alle mensen die zich vrijwillig verdienstelijk maken voor de karatesport in Nederland. Zonder onze bestuurders, scheidsrechters, commissieleden, opleiders, trainers en alle andere vrijwilligers zouden we niet zo ver zijn gekomen.

De KBN kan het predicaat ‘Erelid’ en ‘Lid van Verdienste’ geven aan vrijwilligers en KBN leden met een lange staat van dienst. Op voorstel van het KBN bondsbestuur en met instemming van de Bondsvergadering kan een verenigings- of persoonlijk lid dat zich voor het karate-do in het algemeen en voor de KBN in het bijzonder (gedurende lange tijd) verdienstelijk heeft gemaakt benoemd worden tot ‘Erelid’ of ‘Lid van Verdienste’.

KBN Ereleden en Leden van Verdienste

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle KBN Ereleden en Leden van Verdienste*

Erelid

 • B. Italiaander
 • J.R. Reeberg
 • R.M. Snel
 • J.A. Harthoorn
 • D.J. Roovers
 • G. van Mourik
 • D. Sabanovic

Lid van Verdienste

 • R.T. Ruis
 • J.J.C. Bakker
 • R.J. Meijer
 • D. Partapsing
 • J.H. Kallenbach
 • W. van Daalen
 • H. Zondervan
 • A.C.M. van Heumen
 • A. van Daalen
 • A.B. Sukel
 • J.A. Smaal
 • R.E.M. Zwartjes
 • J.W. Swart
 • D. Berens
 • J.G.W. Martens
 • A.P. ter Veer
 • J.J. de Bruin
 • J. van den Hoofdakker

* Zij die toestemming hebben gegeven ter publicatie op de KBN website.