Met ingang van 1 januari 2021 bedragen de contributies  voor een lidmaatschap bij de Karate-do Bond Nederland als volgt:

Leeftijd Contributie 2021 KBN-paspoort
eenmalig
KBN-paspoort +
contributie 2021
t/m 10 jaar €16,00 €13,00 €29,00
11 t/m 15 jaar €32,00 €13,00 €45,00
vanaf 16 jaar €42,50 €13,00 €55,50
Karateschool €142,00 n.v.t.
Vriend v/d KBN €5,50 n.v.t.

Het Bestuur van de KBN heeft besloten voor 2021 geen contributieverhoging ten opzichte van 2020 door te voeren. Wij denken dat dit gepast is in dit moeilijke Corona jaar. Ook in onze sport worden we tot op de dag van vandaag en ook zeker tot eind van het kalenderjaar met de gevolgen van het virus geconfronteerd.

Wij beseffen dat het bedrag dat jullie als leden hiermee besparen uiteraard niet het volledige leed van het niet kunnen sporten kan vergoeden. Maar wij zijn er ook van overtuigd dat we deze strijd met elkaar gaan winnen.

Administratiekosten 2021

Wel vragen wij jullie aandacht voor het volgende, voor zover nog niet door jullie gedaan:

  • We willen jullie stimuleren zoveel als mogelijk per automatische incasso en/of iDEAL te betalen, dit vermindert de druk op de administratie aanzienlijk.
  • Tevens streeft de KBN ernaar dat we over contributiezaken zoveel als mogelijk  digitaal met elkaar communiceren. Ook dit vermindert de druk op de administratie en leidt tot minder papierverbruik. We vragen jullie een e-mailadres te registreren in de ClubCollect ledenadministratie. Zo kunnen wij jullie digitaal alle informatie toesturen.

Kijk voor een stappenplan over het toevoegen of wijzigen van gegevens zoals een e-mailadres en betalen via ClubCollect op onze website.

Naast de werkzaamheden voor contributieberichten per brief kost het uitvoeren van aanmaningswerkzaamheden het Bondsbureau veel extra tijd. Tevens worden door de leverancier kosten bij ons in rekening gebracht die wij tot op heden niet altijd hebben doorbelast aan het betreffende lid. Dit gaat ten koste van de tijd en het geld dat wij beschikbaar willen maken om onze sport verder samen met jullie te ontwikkelen.

Veruit de meeste leden hebben de email adressen in ClubCollect geregistreerd en betalen ook de contributie direct na ontvangst van de contributie nota. Dank daarvoor! Er gaat hier gelukkig heel veel goed. Maar wij verzoeken de resterende groep ook via automatische incasso of iDEAL te betalen en dit ook tijdig te doen. We hebben hier samen als KBN-organisatie belang bij!

Om dit verder te stimuleren zijn de volgende administratiekosten in 2021 van toepassing, die wij in rekening zullen brengen bij de leden:

  • Versturen contributieberichten en betaalverzoeken per mail of telefoon: Gratis (2020: gratis)
  • Versturen contributieberichten en betaalverzoeken per brief: €1,45 (2020: gratis)
  • Betalen per bankoverschrijving: €2,50 (2020: €2,50)
  • Storneringskosten: €1,00 (2020: €1,00)
  • Administratiekosten tweede herinnering: €5,00 (2020: gratis)
  • Administratiekosten derde herinnering: €5,00 (2020: gratis)
  • Administratiekosten WIK-brief: €10,00 (2020: €1,45)

Met sportieve groet,

Bestuur Karate-do Bond Nederland

Eddy Marques, Voorzitter
Ronald van Oostrom, Secretaris
Joost Grundeken, Penningmeester