In 2020 is de KBN gestart met een nieuwe opleidingscyclus. De opleidingen die de KBN vanaf deze opleidingscyclus aanbiedt blijven hetzelfde, echter zijn de KSS kwalificaties per opleiding aangepast. De KBN heeft met ingang van de nieuwe opleidingscyclus de KSS niveaus aangepast en gelijk getrokken met andere sportbonden. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de cursisten die in 2017 de opleiding tot KBN Dojo Assistent (niveau 2) hebben gevolgd, dezelfde KSS kwalificatie hebben als de cursisten die in 2020 de opleiding tot Assistent Leraar gaan volgen.

Dit betekent niet dat de lesstof van de 2017 opleiding tot Dojo Assistent hetzelfde is als de 2020 opleiding tot Assistent Leraar. We bieden nu namelijk, naast de standaard PVB’s en kwalificatieprofielen, per opleiding veel extra verdieping aan! Dit kan zijn over actuele onderwerpen als sportpsychologie of het lesgeven aan kinderen (met een beperking), maar ook over karate-gerelateerde onderwerpen als zelfverdediging en bewegingsleer.

Bekijk meer informatie over de KSS niveaus en KBN opleidingen in dit document.